Forbrukerne trenger et sterkt Forbrukertilsyn

08.10.2018 — Regjeringen vil styrke Forbrukertilsynet i vårt arbeid for en trygg, digital hverdag for norske forbrukere.

DIGITALE BARN: Økte midler skal blant annet brukes til arbeid for å gjøre barns digitale hverdag så trygg som mulig. Foto: Giu Vicente/Unsplash

– Dette er gode nyheter for norske forbrukere, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth.

– Vi står midt i en teknologisk utvikling, hvor kjøp og salg handler vel så mye om persondata som om penger, og hvor markedsføringsmetodene er i rask endring. I en slik situasjon trenger vi et sterkt tilsyn som kan sørge for at forbrukerne kan navigere trygt i markedet og at interessene deres blir ivaretatt, sier Haugseth.

Stor økning

I Statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge 6 millioner kroner ekstra til Forbrukertilsynets arbeid med å forebygge og stanse ulovlig markedsføring og urimelige avtalevilkår. Dette er en økning på 23 prosent.

Regjeringen ønsker at midlene særlig skal brukes på å følge opp markedsføring og avtalevilkår på digitale flater.

– Det er behov for å styrke tilsynet på blant annet reklame på sosiale medier og blogger, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland i en uttalelse.

– Vi har i lengre tid arbeidet for å forhindre skjult reklame på digitale flater og i sosiale medier, og er glade for at dette arbeidet nå kan styrkes ytterligere. Barn og unge er en sårbar gruppe som blir utsatt for store mengder markedsføring og avtalevilkår på digitale flater. Disse midlene gir oss mulighet til å intensivere arbeidet for at barns digitale hverdag skal være så trygg som mulig, sier Elisabeth Lier Haugseth.

Teknologien åpner for nye metoder

Teknologien er i konstant utvikling og vil kontinuerlig åpne opp for nye og kreative markedsføringsmetoder. Da må Forbrukertilsynet ha både ressurser og kompetanse til å takle dem.

Vi vil bruke det økte budsjettet til å sikre et godt forbrukervern innenfor alle våre arbeidsområder.

12.01.2021

Forbrukertilsynet tar imot klager på varer og tjenester

Vil du klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt? Trenger du hjelp til å løse en konflikt med en selger? Nå kan du melde inn nye meklingssaker til Forbrukertilsynet.