Forbrukere må ha rett til å betale kontant

I et brev til Finansdepartementet 31. januar mener Norges Bank at retten til å betale kontant bør presiseres. De foreslår også at Forbrukertilsynet skal følge opp kravet, og ilegge næringsdrivende som nekter å ta imot kontant betaling overtredelsesgebyr. Forbrukertilsynet er enig i dette.

Publisert:
Oppdatert:

Norges Banks begrunnelse er først og fremst hensynet til et effektivt betalingssystem. Forbrukertilsynet ser at også sterke forbrukerhensyn taler for det samme. Selv om det blir stadig færre som ikke har tilgang til digital betaling, er konsekvensene ved å falle utenfor betalingssystemene så alvorlige at retten til å betale med kontanter må opprettholdes i hvert fall frem til alle grupper i samfunnet har gode, tilpassede muligheter for digital betaling. Det viktigste forbrukerhensynet er at alle forbrukere må ha reell tilgang til betalingstjenestene.

– Det er fremdeles slik at ikke alle kan betale med kort, Vipps eller lignende løsninger, men alle kan betale med kontanter, sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

– Vi ser dessverre en tendens til at flere butikker, restauranter og andre næringsdrivende nekter å ta imot kontant betaling fra sine kunder, sier Haugseth.

Behov for presisering

Forbrukertilsynet er enig i at bestemmelsen i finansavtaleloven bør presiseres slik at kravet om å ta imot kontanter gjelder på alle faste fysiske salgssteder der varer og tjenester selges til forbrukere.

Norges bank foreslår at de som bryter denne regelen skal kunne bli ilagt overtredelsesgebyr.

– Det vil være hensiktsmessig å kunne ilegge overtredelsesgebyr til næringsdrivende som ikke vil godta kontanter som betalingsmiddel, sier Haugseth.

I forslag til ny finansavtalelov er det foreslått at Forbrukertilsynet skal ha tilsyn med finansavtaleloven, noe som er naturlig fordi loven inneholder viktige bestemmelser som skal ivareta forbrukerhensyn.