Flypassasjerers rettigheter ved innstilte flygninger

24.03.2020 — I forbindelse med korona-utbruddet har EU-kommisjonen gitt ut en ny veiledning for tolkningen av forordningen (nr. 261/2004/EF) om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flygning.

Reisende i kø på Sydney lufthavn. FOTO: CC BY 2.0, flickr.com/aenigmates

Et særlig viktig trekk for forbrukere er at kommisjonen uttaler at passasjeren alltid har rett til å kreve tilbakebetaling i form av penger dersom flyselskapet kansellerer flygninger. Denne rettigheten påvirkes ikke av at flyselskapet tilbyr alternative refusjonsmåter.

Forordningen om flypassasjerers rettigheter ble inkorporert i norsk rett ved forskrift i 2005. Du kan lese hele den nye veiledningen her (på engelsk).

15.09.2020

Forbrukertilsynet søker seksjonssjefer

Forbrukertilsynet søker inntil tre jurister i faste stillinger som seksjonssjefer i tilsynsavdelingen i Porsgrunn. Stillingene er nyopprettet i forbindelse med etableringen av det nye Forbrukertilsynet.