Flypassasjerers rettigheter ved innstilte flygninger

24.03.2020 — I forbindelse med korona-utbruddet har EU-kommisjonen gitt ut en ny veiledning for tolkningen av forordningen (nr. 261/2004/EF) om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flygning.

Reisende i kø på Sydney lufthavn. FOTO: CC BY 2.0, flickr.com/aenigmates

Et særlig viktig trekk for forbrukere er at kommisjonen uttaler at passasjeren alltid har rett til å kreve tilbakebetaling i form av penger dersom flyselskapet kansellerer flygninger. Denne rettigheten påvirkes ikke av at flyselskapet tilbyr alternative refusjonsmåter.

Forordningen om flypassasjerers rettigheter ble inkorporert i norsk rett ved forskrift i 2005. Du kan lese hele den nye veiledningen her (på engelsk).

03.07.2020

Forbrukertilsynet flytter til Porsgrunn

I forbindelse med omorganiseringen av forbrukerapparatet har regjeringen bestemt at hovedkontoret til Forbrukertilsynet skal være lokalisert i Grenland fra 2021. Etter å ha vurdert flere lokaler i både Skien og Porsgrunn, er det nå fattet en beslutning om å flytte inn i kontorlokaler i sistnevnte.