Flypassasjerers rettigheter ved innstilte flygninger

24.03.2020 — I forbindelse med korona-utbruddet har EU-kommisjonen gitt ut en ny veiledning for tolkningen av forordningen (nr. 261/2004/EF) om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flygning.

Reisende i kø på Sydney lufthavn. FOTO: CC BY 2.0, flickr.com/aenigmates

Et særlig viktig trekk for forbrukere er at kommisjonen uttaler at passasjeren alltid har rett til å kreve tilbakebetaling i form av penger dersom flyselskapet kansellerer flygninger. Denne rettigheten påvirkes ikke av at flyselskapet tilbyr alternative refusjonsmåter.

Forordningen om flypassasjerers rettigheter ble inkorporert i norsk rett ved forskrift i 2005. Du kan lese hele den nye veiledningen her (på engelsk).

29.05.2020

Millioner av ulovlige korona-relaterte annonser fjernet fra nettet

Forbrukertilsynet har sammen med andre europeiske forbrukermyndigheter gått gjennom ulike nettsider for å sjekke mulige brudd på markedsføringsloven ved markedsføring av produkter som hevdes å ha en effekt mot koronavirus.