Flypassasjerers rettigheter ved innstilte flygninger

24.03.2020 — I forbindelse med korona-utbruddet har EU-kommisjonen gitt ut en ny veiledning for tolkningen av forordningen (nr. 261/2004/EF) om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flygning.

Reisende i kø på Sydney lufthavn. FOTO: CC BY 2.0, flickr.com/aenigmates

Et særlig viktig trekk for forbrukere er at kommisjonen uttaler at passasjeren alltid har rett til å kreve tilbakebetaling i form av penger dersom flyselskapet kansellerer flygninger. Denne rettigheten påvirkes ikke av at flyselskapet tilbyr alternative refusjonsmåter.

Forordningen om flypassasjerers rettigheter ble inkorporert i norsk rett ved forskrift i 2005. Du kan lese hele den nye veiledningen her (på engelsk).

02.12.2020

Økning i klager på mobilbetaling – råd til forbrukere

Forbrukertilsynet har i det siste mottatt et økende antall klager fra forbrukere som har blitt trukket beløp på mobilregningen sin for innholdstjenester de mener å ikke ha inngått avtale om. Det gjelder blant annet betalinger for abonnement på IQ-tester, spill og konkurranser som annonseres på f.eks. Facebook.