25. februar 2019

Flere leasing-aktører bryter markedsførings-loven

Forbrukertilsynet har gjennomført en tilsynsaksjon mot markedsføring av leasingavtaler på nett og funnet at hele 10 av 13 aktører bryter loven.

Flere leasing-aktører bryter markedsførings-loven

Tallet på leasingavtaler har i de siste årene økt betraktelig og slike avtaler har blitt et stadig mer brukt alternativ til bilkjøp. Forbrukertilsynet frykter nå at flere forbrukere ikke får gode nok prisopplysninger før de bestemmer seg for leasingavtale. Etter funn av flere annonser uten tilstrekkelig prisinformasjon ber Forbrukertilsynet nå de aktuelle aktørene om å endre markedsføringen.

– Det er viktig at alle vesentlige opplysninger om pris kommer klart fram i markedsføringen, slik at forbrukerne ikke får et urealistisk bilde av hva det faktisk koster å lease en bil. Det skal ikke være nødvendig å trykke seg videre i annonsen for å se full pris, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

– Ofte inkluderer aktørene kun månedspris i annonsen og dette er et problem, sier Haugseth.

Forbrukertilsynet venter nå på svar fra de aktuelle aktørene før det blir gjort en vurdering av hva som skal skje videre.

Ingen ukjent problemstilling

I 2014 ble Finansieringsselskapenes forening og Forbrukertilsynet enige om krav til markedsføring av privatleasing. All reklame for leasing der prisopplysninger er inkludert skal inneholde et forklarende priseksempel.

7 av 13 selskaper ble i 2017 varslet av Forbrukertilsynet og meldte tilbake at de ville innrette seg etter kravene. Allikevel er det i år en økning av aktører som bryter med loven.

– Det er et stort økonomisk valg å skaffe seg bil og det vil påvirke den økonomiske situasjonen til forbrukeren i lang tid. I flere av de markedsførte avtalene utgjør etableringsgebyr og startleie 30-40% av avtalens totalpris. Når nærmere halvparten av kostnadene er utelatt fra markedsføringen, er markedsføringen villedende, sier Haugseth.

Flere artikler
20. oktober 2021

Forbrukertilsynet slutter seg til Finanstilsynets og Lotteritilsynets advarsel mot selskapet Cash FX Group

Finanstilsynet og Lotteritilsynet advarer i dag forbrukere mot å investere gjennom Cash FX Group. Forbrukertilsynet slutter seg til disse advarslene.