Flere gebyr for ulovlig «korona-markedsføring»

Forbrukertilsynet fattet før påske vedtak om at firmaet Emptiodirect AS må betale overtredelsesgebyr på 400.000 kroner for villedende og aggressiv markedsføring av en pille som skulle beskytte folk mot koronavirus. Firmaene Vitability AS og Visjon TV & Webshop AS har også blitt varslet om gebyr på 250.000 kroner for samme type lovbrudd.

Publisert:
Oppdatert:

Mange har reagert på markedsføring fra firmaer som forsøker å utnytte koronapandemien til å selge varer og tjenester til forbrukere. Forbrukertilsynet har mottatt tips og klager i over 30 forskjellige saker. Alle sakene har blitt vurdert for videre oppfølging, og i de verste tilfellene har Forbrukertilsynet varslet overtredelsesgebyr.

– Det er svært alvorlig å forsøke å utnytte denne situasjonen til å lure forbrukere til å kjøpe produkter med falske påstander om at disse vil hjelpe mot koronaviruset, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet. – Derfor slår vi raskt ned på ulovlig markedsføring av denne typen.

I tillegg til saker der firmaer selger piller som skal beskytte mot koronaviruset, har Forbrukertilsynet også sett nærmere på påstander som brukes i markedsføring av varmepumper. Produsenten Daikin har blitt bedt om å dokumentere påstander om at varmepumpene deres kan forhindre spredning av virus. Forbrukertilsynet vurderer også flere andre lignende saker.

Mye av markedsføringen som Forbrukertilsynet har blitt gjort oppmerksom på, er også omfattet av andre lover enn markedsføringsloven. Tilsynet har derfor hatt dialog med Mattilsynet, Legemiddelverket og Helsetilsynet om saker som faller inn under regelverket som disse myndighetene håndhever.

– Det er svært viktig at myndighetene jobber sammen for å stoppe næringsdrivende som bryter lovverket og potensielt utsetter forbrukere for fare i den situasjonen vi befinner oss i nå, sier Lier Haugseth. – Vi er derfor glade for det gode samarbeidet vi har med andre tilsynsmyndigheter om disse problemstillingene.