10. oktober 2018

«Fjernet» nabohuset i markedsføring – får bot

Boligutbyggeren Solon Eiendom brukte illustrasjoner i markedsføringen av et boligprosjekt der nabobebyggelse, strømstolper og trær var utelatt. Forbrukertilsynet ilegger nå Solon et overtredelsesgebyr på 150 000 kroner for ulovlig markedsføring.

«Fjernet» nabohuset i markedsføring – får bot

Sem & Johnsen Eiendomsmegling, som markedsførte boligprosjektet på vegne av Solon, ilegges 125 000 kroner i overtredelsesgebyr i samme sak.

Overtredelsesgebyrene er for lovbrudd som skjedde første halvdel av 2018, og etter at Forbrukertilsynet tok opp sak har selskapene endret markedsføringen av prosjektet.

Misvisende illustrasjoner

I markedsføringen av boligprosjektet ble det brukt illustrasjonsbilder som ga et feilaktig inntrykk av nærområdet. Ett av bildene viste en fri og uforstyrret utsikt fra bakkeplan på tomten der boligen skulle bygges og ned til fjorden, mens det i realiteten er hus og trær på nabotomter som betydelig forstyrrer denne utsikten.

– Villedende markedsføring som dette kan føre til at forbrukere som ellers ikke ville dratt på visning gjør nettopp det. Da blir det vanskelig for forbrukere å orientere seg i boligmarkedet, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

Les vedtakene: Krags vei 4 AS (Solon Eiendom), Klingenberggaten Eiendomsmegling AS.

Ville droppet visning

Forbrukertilsynet mottok i mars klage på markedsføringen av boligprosjektet. Klageren, som hadde besøkt tomten, opplyste at han aldri ville dratt på visning dersom prospektet hadde gitt et riktig bilde av utsikten.