Felles front mot ulovlig «korona-markedsføring»

24.03.2020 — Forbrukermyndigheter over hele verden går nå hardt ut mot næringsdrivende som forsøker å utnytte frykten for koronaviruset. Forbrukertilsynet varslet i forrige uke om at et norsk firma som selger helsekostprodukter må betale overtredelsesgebyr. Andre land er også i gang med å bøtelegge næringsdrivende og stenge nettsider med ulovlig markedsføring.
Bildet viser en person som holder en hånd opp foran ansiktet, for å signalisere stopp.

FOTO: Nadine Shaabana/Unsplash

Det er forbudt å hevde at produkter kan kurere eller beskytte forbrukere mot koronaviruset. Slik markedsføring er villedende, og vil bli slått ned på av Forbrukertilsynet.  I tillegg til helsekostprodukter, har Forbrukertilsynet også sett eksempler på at leverandører av varmepumper og ventilasjonsfilter hevder at disse skal kunne hjelpe mot viruset.

– Vi får inn nye tips og klager hver eneste dag fra forbrukere som reagerer på korona-relatert markedsføring, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet. – Vi vurderer disse fortløpende og slår ned på det som er i strid med markedsføringsloven. Vi håper næringsdrivende skjønner alvoret og ikke prøver å utnytte situasjonen som har oppstått til å øke inntjeningen sin på ulovlig vis.

EUs forbrukermyndigheter med veiledning og fokus på plattformenes ansvar

Den 20. mars publiserte EU-kommisjonen en veiledning om hvordan «korona-relatert» markedsføring vil kunne være i strid med EU-retten. Forbrukertilsynet og forbrukermyndigheter i en rekke andre europeiske land har gitt innspill til veiledningen, og delt erfaringer med ulovlig markedsføring som har dukket opp i Europa i forbindelse med pandemien.

Veiledningen beskriver også hvilket ansvar plattformer som Facebook, eBay og Amazon har for å bidra til å identifisere og stanse ulovlig markedsføring. Målet er at disse plattformene skal gå mer aktivt til verks for å fjerne ulovlig «korona-relatert» markedsføring og forhindre at det publiseres nye annonser. I Norge har allerede Finn.no bestemt seg for å nekte å publisere annonser for produkter som kan forbindes med koronaviruset. Les veiledningen her: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_en

Forbrukertilsynet vil i tida som kommer fortsette arbeidet med å gripe inn mot ulovlig markedsføring både fra norske og utenlandske aktører. Dessverre har tilsynet foreløpig ikke mulighet til å stenge eller sperre tilgang til nettsider, slik mange andre lands myndigheter har fått gjennom nye felleseuropeiske regler. Et lovforslag som skal gi Forbrukertilsynet mulighet til å be domstolene pålegge tredjeparter å sperre tilgang til nettsider som bryter markedsføringsloven ligger til behandling i Stortinget.

Fraud Prevention Month

I mars markeres også Fraud Prevention Month i det internasjonale forbrukernettverket ICPEN. Forbrukertilsynet samarbeider gjennom ICPEN med 50 andre land for å verne forbrukere. Formålet med Fraud Prevention Month er å sette søkelys på svindelmetoder, og gi råd og tips for å forhindre at forbrukere svindles. Temaet for dette årets Fraud Prevention Month er naturlig nok «korona-relatert» markedsføring.

 

19.11.2020

Tips for ikke å bli lurt på Black Friday

Det nærmer seg årets store handledag, Black Friday, hvor man kan gjøre gode kupp. Men er tilbudene alltid så gode som de fremstår? Her kommer Forbrukertilsynets tips for å ikke bli lurt under Black Friday.