Felles front mot ulovlig «korona-markedsføring»

24.03.2020 — Forbrukermyndigheter over hele verden går nå hardt ut mot næringsdrivende som forsøker å utnytte frykten for koronaviruset. Forbrukertilsynet varslet i forrige uke om at et norsk firma som selger helsekostprodukter må betale overtredelsesgebyr. Andre land er også i gang med å bøtelegge næringsdrivende og stenge nettsider med ulovlig markedsføring.
Bildet viser en person som holder en hånd opp foran ansiktet, for å signalisere stopp.

FOTO: Nadine Shaabana/Unsplash

Det er forbudt å hevde at produkter kan kurere eller beskytte forbrukere mot koronaviruset. Slik markedsføring er villedende, og vil bli slått ned på av Forbrukertilsynet.  I tillegg til helsekostprodukter, har Forbrukertilsynet også sett eksempler på at leverandører av varmepumper og ventilasjonsfilter hevder at disse skal kunne hjelpe mot viruset.

– Vi får inn nye tips og klager hver eneste dag fra forbrukere som reagerer på korona-relatert markedsføring, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet. – Vi vurderer disse fortløpende og slår ned på det som er i strid med markedsføringsloven. Vi håper næringsdrivende skjønner alvoret og ikke prøver å utnytte situasjonen som har oppstått til å øke inntjeningen sin på ulovlig vis.

EUs forbrukermyndigheter med veiledning og fokus på plattformenes ansvar

Den 20. mars publiserte EU-kommisjonen en veiledning om hvordan «korona-relatert» markedsføring vil kunne være i strid med EU-retten. Forbrukertilsynet og forbrukermyndigheter i en rekke andre europeiske land har gitt innspill til veiledningen, og delt erfaringer med ulovlig markedsføring som har dukket opp i Europa i forbindelse med pandemien.

Veiledningen beskriver også hvilket ansvar plattformer som Facebook, eBay og Amazon har for å bidra til å identifisere og stanse ulovlig markedsføring. Målet er at disse plattformene skal gå mer aktivt til verks for å fjerne ulovlig «korona-relatert» markedsføring og forhindre at det publiseres nye annonser. I Norge har allerede Finn.no bestemt seg for å nekte å publisere annonser for produkter som kan forbindes med koronaviruset. Les veiledningen her: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_en

Forbrukertilsynet vil i tida som kommer fortsette arbeidet med å gripe inn mot ulovlig markedsføring både fra norske og utenlandske aktører. Dessverre har tilsynet foreløpig ikke mulighet til å stenge eller sperre tilgang til nettsider, slik mange andre lands myndigheter har fått gjennom nye felleseuropeiske regler. Et lovforslag som skal gi Forbrukertilsynet mulighet til å be domstolene pålegge tredjeparter å sperre tilgang til nettsider som bryter markedsføringsloven ligger til behandling i Stortinget.

Fraud Prevention Month

I mars markeres også Fraud Prevention Month i det internasjonale forbrukernettverket ICPEN. Forbrukertilsynet samarbeider gjennom ICPEN med 50 andre land for å verne forbrukere. Formålet med Fraud Prevention Month er å sette søkelys på svindelmetoder, og gi råd og tips for å forhindre at forbrukere svindles. Temaet for dette årets Fraud Prevention Month er naturlig nok «korona-relatert» markedsføring.

 

16.07.2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.