EU-kommisjonen vil styrke forbrukervernet med « A New Deal for Consumers»

EU-kommisjonen har kommet med forslag til lovendringer som skal sikre europeiske forbrukere bedre vern. Blant annet foreslås det høyere bøter og bedre rettigheter for forbrukere ved ulovlig markedsføring.
Bildet viser et portrett av Direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth. Hun ser rett inn i kamera og smiler med lukket munn. Bildet lenker til et nedlastbart pressebilde av Elisabeth.

STØTTER FORSLAGET: – Det er viktig at vi har ett regelverk som henger med i tiden, og vi støtter derfor forslaget om «A New Deal for Consumers», sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet

Barne- og likestillingsdepartementet sendte i juni EU-kommisjonens forslagspakke «A New Deal for Consumers» på høring. Kommisjonen foreslår her blant annet øvre rammer for bøter og at forbrukere skal stå sterkere dersom de for eksempel blir lurt av villedende markedsføring. Det foreslås også endringer i forbrukervernregelverket for å tilpasse det til den digitale utviklingen.

Forbrukertilsynet støtter de fleste av forslagene fra Kommisjonen. – Det er ikke nok at forbrukere har gode rettigheter og vern på papiret dersom dette ikke respekteres i praksis, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Viktig med et effektivt regelverk som henger med i tiden

I høringssvaret tar Forbrukertilsynet blant annet til orde for:

  • Det bør, på samme måte som i personvernforordningen (GDPR), fastsettes krav til størrelsen på de økonomiske sanksjonene som kan brukes ved brudd på den felleseuropeiske forbrukervernlovgivingen.
  • Markedsføringsloven bør ha regler om at brudd på loven kan gi forbrukerne rettigheter i form av for eksempel heving eller erstatning.
  • Forbrukertilsynet støtter også Kommisjonens forslag om at administrative myndigheter eller domstolene gis kompetanse til å fatte vedtak mot næringsdrivende om reparasjon, prisavslag, heving, erstatning eller andre beføyelser som skal komme en gruppe av berørte forbrukere til gode.
  • I høringssvaret fremhever Forbrukertilsynet også viktigheten av at regelverket tilpasses den digitale utviklingen.

– Alt i alt er det mye positivt i denne pakken med forslag fra EU-kommisjonen, sier Haugseth. – Vi håper at norske myndigheter i det videre arbeidet med forslagene vil være en aktiv pådriver for økt forbrukervern i Europa.

12.10.2020

Tre av fire av pakkereisearrangørene er i rute med tilbakebetalinger

Etter at Forbrukertilsynet sendte brev til fire pakkereisearrangører for å få status på tilbakebetalinger for avbestilte eller avlyste pakkereiser, er nå tre av dem i rute.