Drosjene skal gi pristilbud uoppfordret

09.09.2019 — Forbrukertilsynet har nå sendt ut brev til alle de syv drosjesentralene i Oslo for å orientere om endringene i prisopplysningsforskriften som trådte i kraft i fjor. Samme brev vil snart gå ut til resten av landets sentraler.

Samtlige drosjesentraler i Oslo har mottatt orienteringsbrevet fra Forbrukertilsynet. Drosjen på bildet har ingenting spesielt med saken å gjøre. FOTO: Wikimedia Commons

Kort forklart er regelen at forbrukerne skal få et pristilbud for sin reise hver gang de bestiller en drosjetur. Viser det seg at taksameterprisen er lavere enn pristilbudet, er det denne som skal betales. Forbrukeren skal alltid betale laveste pris, og ikke betale mer enn pristilbudet.

Bildet viseret portrett av avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet Jo Gjedrem. Bildet lenker til et nedlastbart pressebilde av Jo.

Jo Gjedrem, avdelingsdirektør for transport  i Forbrukertilsynet.

Forbrukeren skal få pristilbudet når han inngår avtale om reisen. Bestiller du på telefon hos drosjesentralen skal du få pristilbudet der. Det samme gjelder bestilling på nett eller via app. Praier du drosje på holdeplass eller på gaten, er det sjåføren som skal gi deg tilbudet.

Sentralen, appen eller sjåføren skal gi deg pristilbudet uoppfordret, men må be deg oppgi hvor du skal.  I de få tilfellene forbrukeren ikke kan angi et konkret bestemmelsessted, gjelder ikke regelen. Hvis du bytter reisemål underveis, eller på annen måte forandrer forutsetningene for tilbudet, er ikke pristilbudet lenger bindende.

Regelen betyr at de aller fleste drosjeturer med forbruker skal starte med at passasjeren får et pristilbud og dermed informasjon om hva turen maksimalt vil koste.

– Vi har inntrykk av at denne regelen i liten grad praktiseres av bransjen, derfor sender vi nå ut denne orienteringen, sier Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Bransjen må nå være kjent med reglene. Forbrukertilsynet vil fremover følge opp klager fra forbrukere og gjennomføre tilsynsaksjoner for å passe på at reglene overholdes, sier Gjedrem.

25.11.2020

Aktører får brev etter tilsynsaksjon på kroppspress

Forbrukertilsynet har gjennomført en ny tilsynsaksjon for å sjekke omfanget av markedsføring i sosiale medier som kan bidra til å skape kroppspress blant barn og unge.