Drosjene i Oslo gir ikke pristilbud til forbrukerne

09.03.2020 — Nesten ingen drosjesjåfører eller drosjesentraler i Oslo gir forbrukerne det pristilbudet de har krav på før de bestiller en drosje.

Drosje i Oslo. Drosjen på bildet har ingenting spesielt med saken å gjøre. FOTO: Wikimedia Commons

Før jul gjennomførte Forbrukertilsynet en varslet tilsynsaksjon mot drosjesentraler og tilknyttede drosjesjåfører i Oslo for å sjekke om disse oppfylte sine plikter etter prisopplysningsforskriften. Denne forskriften påbyr drosjesjåfører og drosjesentraler å gi forbrukerne et pristilbud når de bestiller drosje.

Alle de syv drosjesentralene i Oslo gav pristilbud i app, men ved bestilling av drosje på telefon var det kun Oslo Taxi som gav et pristilbud i telefonsamtalen. Enda verre var det i forbindelse med praiing fra holdeplass, hvor ingen av de fem drosjesjåførene Forbrukertilsynet sjekket gav et pristilbud før turen startet.

– Sentralen eller sjåføren skal gi forbrukeren et pristilbud uoppfordret før avtalen inngås, og dermed før turen starter. Dette sikrer at forbrukeren vet hva turen maksimalt vil koste, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Når sentralen eller sjåføren gir pristilbudet har de plikt om å informere forbrukeren om at hun skal betale den laveste prisen av taksameterprisen, pristilbudet og en eventuell fastpris som tilbys på strekningen.

– Forbrukeren skal alltid få informasjon om at hun skal betale den laveste prisen, og aldri mer enn pristilbudet, sier Haugseth.

Bransjen viser vilje til endring

Haugseth legger til at det ikke bare var negative funn i tilsynsaksjonen.

– Det er positivt at Oslo Taxi, som den klart største aktøren i bestillingsmarkedet, oppfyller sine plikter ved bestilling på telefon og i app. Basert på svarene vi har mottatt fra de øvrige sentralene, ser det ut til at disse akter å følge i samme spor som Oslo Taxi.

Forbrukertilsynet vil fremover følge opp klager fra forbrukere og gjennomføre oppfølgingsaksjoner for å passe på at reglene overholdes. Samtidig oppfordrer Haugseth forbrukere til å be om et pristilbud, dersom de opplever å ikke få dette når de bestiller eller praier taxi.

– Dette vil kunne ha en opplærende effekt på bransjen, sier Haugseth.

 

 

 

 

12.05.2021

Forbrukertilsynet søker økonomiansvarlig (underdirektør)

Vil du bidra i oppbyggingen av Forbrukertilsynets avdeling Virksomhetsstyring og utvikling?