Bryter lov om alternativ behandling

21.06.2018 — Misjonen Jesus Leger og Misjonen Helse for Hele Mennesket tilbyr forbønn for syke mot betaling. I markedsføringen hevder predikanter fra begge stiftelsene at de gjennom forbønn har helbredet konkrete sykdommer og lidelser. Forbrukertilsynet mener dette er brudd på forskriften om markedsføring av alternativ behandling.

ULOVLIG: Mirakelpredikantene tilbyr forbønn mot betaling. Ulovlig markedsføring mener Forbrukertilsynet.

Forbønn for syke anses normalt som religiøs virksomhet som faller utenfor regelverket for alternativ behandling. I særlige tilfeller kan likevel slik virksomhet omfattes av loven.

Profesjonell virksomhet

– Når det er snakk om en profesjonelt organisert virksomhet med sterkt fokus på å ta betalt for forbønn for å helbrede sykdommer, har vi vurdert dette som alternativ behandling, sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

Forbønnen mot betaling skjer over telefon, på møter, eller gjennom bøker, DVD’er og CD’er som forbrukere kan kjøpe. Misjonen Helse for Hele Mennesket tilbyr også forbønn under opphold på sitt eget hotell.

Strenge regler for markedsføring

Forbrukertilsynets gjennomgang av markedsføringen fra begge stiftelsene viser at den en rekke steder gir inntrykk av at forbønnen som tilbys har effekt mot konkrete sykdommer og lidelser.

– Regelverket for markedsføring av alternativ behandling er strengt. Og så lenge det predikantene gjør omfattes av loven, må de innrette seg etter samme regler som alle andre utøvere av alternativ behandling, sier Elisabeth Lier Haugseth

Begge virksomhetene har fått frist til 10. juli 2018 med å endre eller stoppe markedsføringen. Dersom de ikke innretter seg, kan Forbrukertilsynet fatte vedtak med økonomiske sanksjoner.

20.05.2019

Tilsynene skriker ikke, vi veileder

KRONIKK: «Og hvis det iblant trengs litt skriking for å få det til, ja så skriker vi gjerne litt», skriver direktørene i Medietilsynet og Forbrukertilsynet.