Ber Scholl om å sikre god reklame-merking

08.06.2018 — Forbrukertilsynet fant flere tilfeller av utydelig reklamemerking i Instagram-poster med markedsføring av en ny skosåle fra Scholl. Nå krever vi at selskapet tar ansvar for å merke reklame tydelig.
Bildet viser en person som holder en telefon, og skla ta bilde av ulike objekter som ligger foran vedkommende i gresset

REKLAME: Annonsører må ha gode rutiner for å sikre at personene de bruker til å spre reklame, følger loven. FOTO:Dũng Trần Việt/Unsplash

I forkant av 17. mai hadde Scholl en kampanje i sosiale medier for en skosåle som skal hjelpe med å unngå gnagsår. For å få spredd budskapet inngikk de samarbeid med noen store profiler i sosiale medier, men også en rekke mindre mikroinfluencere. Typisk for mikroinfluencere er at de er unge, og ikke har like mange følgere som de største «påvirkerne». Likevel har de gjerne trofaste og engasjerte følgere, noe annonsørene finner attraktivt.

Skjult reklame

I forbindelse med kampanjen fant Forbrukertilsynet flere tilfeller av skjult eller mangelfullt merket reklame. I noen av innleggene var merkingen plassert på starten av teksten, men de fleste eksemplene viste at merkingen var plassert helt nederst i innlegget etter en større mengde tekst. Forbrukeren måtte derfor ofte trykke «mer» for å få tilgang til opplysningen om at innlegget var reklame for Scholl.

­­– Mange av influencerne er ofte uerfarne markedsførere, og har ikke satt seg inn hva som kreves for å følge markedsføringsloven. I slike tilfeller er det spesielt viktig at den næringsdrivende har gode rutiner for å sikre at personene de bruker til å spre markedsføringen sin, holder seg innenfor loven, sier direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth.

Forbrukertilsynet ber Scholl om tilbakemelding på omfanget av markedsføringen, og hvilke rutiner de har for å sikre at markedsføringsloven følges. Dersom de ikke innretter seg, kan Forbrukertilsynet fatte vedtak og ilegge økonomiske sanksjoner. Scholl har svart på brevet, og Forbrukertilsynet vil nå gå gjennomgå dette.

Les også: Krev svar frå annonsørar om reklamemerking

Må ta ansvar

Mange annonsører sender produkter til influencere, uten at de eksplisitt har bedt dem om å omtale produktet. Dette fører til at flere annonsører opplever at det ikke er deres ansvar at innleggene merkes riktig, men det er det.

– Vi kommer til å fortsette å følge med på dette fremover, og ta opp saker med annonsørene fortløpende ved behov. Vi kommer også til å gjøre bruk av sanksjoner dersom det skulle bli nødvendig. Men først og fremst håper vi at annonsørene begynner å ta mer ansvar, og passer på at influencerne de benytter til markedsføring, holder seg innenfor loven, sier Haugseth.

24.04.2019

Retter seg mot mindreårige for å markedsføre modellkonkurranse

Forbrukertilsynet varsler at de vil fatte nytt vedtak mot Donna Ioanna, for å ha innlegg i sosiale medier med direkte kjøpsoppfordringer til barn.