Ber Hafslund Strøm endre praksis for «skredderstrøm»

05.09.2019 — Forbrukertilsynet ber Hafslund Strøm endre markedsføringen av tjenesten «skredderstrøm».
Bildet viser en gul og en grønn dør.

FOTO: Christian Stahl/Unsplash

«Skredderstrøm» er en tjeneste fra Hafslund Strøm som går ut på å kartlegge forbrukerens strømforbruk for deretter å tilby en avtale best tilpasset den enkeltes forbruk. Tjenesten tilbys av selgere fra Hafslund blant annet ved dørsalg.

Forbrukertilsynet har vurdert markedsføring til Hafslund og reagerer på at strømselskapet bare anbefaler de dyreste avtalene sine. De billigere strømavtalene «webSpot» og «webVariabel» blir ikke anbefalt. Hafslund begrunner dette med at de fleste salg av skredderstrøm ikke skjer digitalt, og at avtaler om webspot ikke tillater papirfaktura.

– Tjenesten gir inntrykk av at Hafslund Strøm ønsker å hjelpe forbrukeren med å finne et strømabonnement tilpasset den enkeltes situasjon. At Hafslund i en slik situasjon konsekvent anbefaler de dyreste produktene sine og ikke nevner de billigste er egnet til å villede forbrukere , sier juridisk direktør i Forbrukertilsynet, Frode Elton Haug.

Tilleggstjenester

I forkant av avtaleinngåelse om skredderstrøm får forbrukere tre kontrollspørsmål, hvor et av kontrollspørsmålene blant annet gir Hafslund adgang til å aktivere anbefalt strømavtale og tilleggstjenester etter endt prøveperiode. Eksempler på slike tilleggsavtaler er maksprisgaranti, «grønt valg» og «trygg hverdag». Dette er tjenester som koster ekstra i tillegg til strømabonnementet .

– Dersom det selges tilleggsytelser sammen med kraftavtaler så må forbrukerne gi uttrykkelig samtykke til å bestille disse. De kan ikke bare snikes inn bakveien, sier Elton Haug.

– Vi forventer at Hafslund endrer sin markedsføring av «skredderstrøm» slik at forbrukeren får tilbud om alle tilgjengelige avtaler og ikke kun de dyreste, og at bestilling av tilleggstjenester skjer gjennom uttrykkelig aksept fra kunden, sier juridisk direktør i Forbrukertilsynet, Frode Elton Haug.

Forbrukertilsynet har bedt Hafslund endre praksis, og ber om svar innen 11. september 2019.

04.03.2021

En nødvendig forbedring av forbrukervernet

I høringsuttalelsen til moderniseringsdirektivet skriver Forbrukertilsynet at direktivet innebærer en nødvendig forbedring og oppdatering av forbrukervernet. Tilsynet har også flere merknader til regjeringens forslag til gjennomføring av direktivet.