7. juli 2022

Ber alarmbransjen følge regelverket

Forbrukertilsynet mottar jevnlig klager på alarmtilbydere fra forbrukere, og sender derfor ut et felles brev til bransjen for å gi veiledning om regelverket for markedsføring, avtalevilkår og avtaleinngåelse

– Det er viktig at forbrukerne får relevant informasjon og kan ta informerte valg, enten selger kommer på døren, tar kontakt per telefon eller forbrukeren selv undersøker de ulike selskapene som tilbyr alarm, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

I brevet bes selskapene blant annet om å gjøre følgende:

Mottakerne av brevet er bedt om å bekrefte at de vil følge kravene. Fristen for å gjøre endringer og svare på Forbrukertilsynets brev er 19. august. Du kan lese brevet vi har sendt til alarmselskapene her.

Brevet er sendt til følgende aktører: