Avisene må endre avtalevilkår og markedsføring av digitale avisabonnementer

20.09.2019 — Forbrukertilsynet ber norske aviser og mediehus endre markedsføring og avtalevilkår for digitale avisabonnementer. Tilsynets undersøkelser viser at alle avisene har en praksis som ikke er i samsvar med markedsføringsloven og angrerettloven.

FOTO: Forbrukertilsynet

Stadig flere forbrukere har digitalt abonnement på en eller flere aviser. Forbrukertilsynet har derfor prioritert å se nærmere på markedsføringen av abonnementene og avtalevilkårene som avisene opererer med. Totalt undersøkte tilsynet 13 aviser og mediehus.

Informerer for dårlig i kampanjetilbud

I gjennomgangen merket Forbrukertilsynet seg at de fleste avisene har kampanjetilbud til nye kunder. Markedsføringen består ofte av setninger som «1 måned for x kroner», og gir som regel ingen informasjon om pris og vilkår etter endt prøveperiode.

– Det kommer fram i flere av klagene vi har fått fra forbrukere at de ikke får god nok informasjon om hva abonnementet koster og at dette blir fornyet automatisk etter at kampanjeperioden er over. Det har vi nå bedt avisene opplyse klart og tydelig om i markedsføringen sin, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Automatisk fornyelse

Forbrukertilsynet har også gått gjennom avisenes avtalevilkår, og fant flere vilkår som kan være urimelige. Dette gjelder blant annet manglende varsling om automatisk fornyelse av abonnementene og trekk fra betalingskort.

–  Vi har bedt avisene om å sende varsel før avtaler fornyes med 3 måneder eller mer og før prøveperioder går over til løpende abonnement. Da blir forbrukeren minnet om dette og kan ta stilling til om man ønsker å beholde abonnementet, sier Haugseth.

– Vi stiller også krav om at avisene må gjøre det enkelt for forbrukerne å si opp avtalen. Det må være gode rutiner for registrering og bekreftelse av oppsigelser, avisene må ikke stille formkrav til oppsigelsene, og de må ikke benytte unødvendig lange oppsigelsesfrister.

Forbrukertilsynet venter nå på svar fra avisene på hvilke endringer de gjør i markedsføringen og avtalevilkårene sine. Avisene har svarfrist 26. september 2019.

16.07.2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.