1. juli 2022

Amazon gjør det enklere å si opp Amazon Prime

EU-Kommisjonen har sammen med Forbrukertilsynet og andre nasjonale forbrukermyndigheter vært i dialog med Amazon. Nå har selskapet forpliktet seg til å gjøre en rekke endringer, som vil gjøre det enklere for forbrukere å si opp tjenesten, Amazon Prime.

Oppdatert:

I 2021 laget Forbrukerrådet en rapport, som fokuserte på Amazon sin oppsigelsesprosess og bruken av manipulativ design («dark patterns»). Det ble samtidig sendt inn en klage til Forbrukertilsynet. 

Problemene med oppsigelsesprosessen for Amazon Prime var blant annet at den var lang, komplisert, inneholdt forvirrende valgmuligheter og gjennomgående prøvde å få forbrukeren til å beholde abonnementet. De bekreftede endringene består i at prosessen kortes ned og at knappen som forbrukerne må klikke på for å si opp abonnementet er fremtredende og tydelig merket. Endringene trer i kraft 1. juli 2022. Les mer om endringene i EU-Kommisjonens pressemelding her.

– Forbrukertilsynet ser positivt på at man slår ned på «dark patterns» på europeisk nivå, og vil fortsette å ha en aktiv rolle i dette arbeidet. Dette er også et tema vi vil fokusere på i vårt nordiske samarbeid, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

De nordiske landene møttes nylig for å diskutere økt samarbeid innenfor det digitale markedet, les mer om dette her.