Villedende prismarkedsføring av nye boliger

23.02.2012 — Blink Hus og A. Utvik annonserer leiligheter i Haugesundsområdet til 3 226 kroner per måned. I annonsene gis det uklar og ufullstendig prisinformasjon. Dette er et brudd på bransjenormen for markedsføring av bolig, der det stilles klare krav til prisopplysninger.

I annonsene fokuseres det på den månedlige kostnaden ved et eventuelt boligkjøp. Forbrukerne får dårlig informasjon om hvilke forutsetninger og hva slags lånetilbud denne månedlige kostnaden er beregnet ut fra. Det opplyses heller ikke om skattefordelen man får ved å betale renter på boliglån er trukket fra.

– Dette er et klart brudd på bransjenormen og kan villede forbrukerne, sier fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukerombudet.

Villeder forbrukerne

Bransjenormen krever klare og fullstendige prisopplysninger i all markedsføring av bolig. Boligkjøp er den største investeringen forbrukere gjør. Derfor er det viktig at markedsføringen gir et riktig bilde av kostnadene. Den viktigste informasjonen er boligens totale kjøpesum. Det er dette beløpet forbrukeren må forholde seg til når han tar opp lån. Rentenivået kan endre seg, men lånebeløpet er fast.

– Kanskje gjelder denne summen bare i en avdragsfri periode. Her er det mye informasjon som mangler, sier fagdirektør Jo Gjedrem.

12.01.2021

Forbrukertilsynet tar imot klager på varer og tjenester

Vil du klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt? Trenger du hjelp til å løse en konflikt med en selger? Nå kan du melde inn nye meklingssaker til Forbrukertilsynet.