Vil ha økt valgfrihet på TV-markedet

07.06.2011 — Rapporten «TV, mangfold og valgfrihet» har nå vært ute på høring. Forbrukerombudet har deltatt i arbeidsgruppen bak rapporten, og støtter de tiltakene som foreslås for å bedre forbrukernes valgfrihet.
fjernkontroll og tv. foto

ØNSKER STØRRE VALGFRIHET: Forbrukerombudet ønsker at forbrukerne skal ha større rom til å velge sine TV-tjenester.

I rapporten foreslås det blant annet å opprette en egen «TV-portal» hvor forbrukerne kan sammenligne tilbud fra de ulike tilbyderne av TV-tjenester, at det opprettes en egen tvistenemd som kan behandle forbrukernes klager på TV-tjenester, og at det tas et initiativ for å finne en felles åpen standard for formidling av TV-signaler over internett.

Det foreslås også å opprette et eget rådgivende organ som skal følge TV-markedet tett og sikre at de foreslåtte tiltakene gjennomføres og får den tilsiktede virkningen i markedet.

Større muligheter på nett

Forbrukerombudet har tidligere ment at utfordringene med begrenset valgfrihet i TV-markedet best kan løses ved at forbrukerne gis mulighet til å velge enkeltkanaler, istedenfor at de tvinges til å kjøpe en kanalpakke som inneholder kanaler de kanskje ikke ønsker.

– At jeg likevel kan stille meg bak de foreslåtte tiltakene, skyldes blant annet at den ventede teknologiske utviklingen vil kunne gi forbrukerne større mulighet til å se de TV-programmene de ønsker over internett, sier forbrukerombud Gry Nergård.

– En teknisk vanskelig regulering av markedet vil dermed raskt kunne bli overflødig og uhensiktsmessig, fortsetter hun.

Må iverksettes raskt

Forbrukerombud Gry Nergård understreker at foreslåtte tiltakene må iverksettes så raskt som mulig for at de skal få den ønskede effekten i markedet.

– Dersom ikke alle tiltakene gjennomføres, eller det viser seg at tiltakene ikke er hensiktsmessige for å oppnå økt valgfrihet for forbrukerne, vil det være nødvendig å vurdere plikt for TV- tilbyderne til å tilby enkeltkanaler på nytt, avslutter hun.

Forbrukerombudet har lenge arbeidet for å øke forbrukernes valgfrihet ved valg av TV-tjenester og andre kommunikasjonstjenester.

I prosjektet «Forbrukerutfordringer ved koblingssalg av bredbånd, TV og telefoni» har ombudet sett nærmere på de utfordringene forbrukerne står overfor ved valg av kommunikasjonstjenester og mulige løsninger på disse utfordringene.

12.04.2021

TUI må opplyse om rett til refusjon

I sine brev til kunder som har fått pakkereisen avlyst, unnlater reisearrangøren TUI å nevne alle rettighetene kundene har.