Vil ha gode skolekontrakter

21.03.2018 — Forbrukertilsynet har de siste årene slått ned på en rekke urimelige skolekontrakter. Nå har vi oppdatert veiledningen vår om privatskolers kontraktsvilkår. Målet er at veiledningen skal gjøre det enklere for skolene å følge markedsføringsloven når de utformer skolekontraktene.
Bildet viser en mann som skriver på en tavle og en student som sitter og taster på telefonen.

Forbrukertilsynet har erfart at en rekke privatskoler har hatt urimelige vilkår i kontraktene de har tilbudt sine studenter. FOTO: Pexels.com

Valg av utdanning er viktig for mange, og det bugner av både private og offentlige utdanningstilbud. 15. april er det ordinær søknadsfrist for høyere utdanning, og Forbrukertilsynet har oppdaterte veiledningen som skal gjøre det enklere for skolene å unngå å havne i konflikter med studentene.

Urimelige vilkår

Forbrukertilsynet har erfart at en rekke privatskoler har hatt urimelige vilkår i kontraktene de har tilbudt sine studenter. Blant annet har flere skoler satt betalingsfristen for semesteravgiften før opptaket har kommet fra Samordna Opptak. Dette fører til at studentene er låst til avtalen før de vet om de kommer inn på andre skoler de har søkt på.

– Studentene skal kunne velge hvilken skole de vil gå på, og skal ikke måtte låses til en avtale før de har fått vite de andre alternativene, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Må si opp skriftlig

Forbrukertilsynet har også funnet tilfeller hvor skolene stiller krav til hvordan studenten kan si opp kontrakten.

­– Det er flere skoler som krever at studenten må si opp skriftlig. Det er ikke lov å stille denne typen krav. En muntlig oppsigelse er også en oppsigelse, sier Haugseth.

For å unngå konflikter bør skolene få på plass gode rutiner for å sende bekreftelser på at en muntlig oppsigelse er mottatt.

Forbrukertilsynet forventer at bransjen følger veiledningen.

– Hvis ikke har vi mulighet til å ta i bruk økonomiske sanksjoner ved lovbrudd, sier Haugseth.

Sjekk skolekontrakten

Forbrukertilsynet oppfordrer alle som har fått tilbud om studieplass, til å sette seg godt inn i kontrakten, før de takker ja.

– En studieplass kan koste flere hundre tusen kroner. Da er det viktig at du vet hvilke rettigheter og plikter du har, før du takker ja, sier Haugseth.

Les også: Skal du bli student?

20.05.2020

SATS må innhente samtykke til nytt digitalt medlemskap

Forbrukertilsynet har mottatt flere klager fra forbrukere som reagerer på at SATS automatisk overfører kunder til et digitalt medlemskap i perioden treningssentrene er stengt som følge av koronaviruset. Dette er brudd på markedsføringsloven, mener Forbrukertilsynet, som nylig har tatt dette opp med selskapet.