Viktige forbrukerseiere i 2015

21.03.2016 — Forbrukerombudet jobber for et enklere og tryggere marked for forbrukerne. 2015 ble et år med flere forbrukerseiere.

Fra vår årsrapport for 2015 kan vi blant annet trekke fram følgende saker som har bidratt til at forbrukermarkedene blir tryggere og enklere.

  • Vi har grepet inn mot en rekke TV-reklamer, radioreklamer og annonser med villedende eller for dårlig informasjon om hvilken hastighet forbrukere får ved bruk av 4G mobilnett, mobilt bredbånd og fast internettaksess. Alle tilbyderne har endret markedsføringen slik at forbrukerne kan ta informerte valg ved kjøp av bredbånd og mobiltelefoni med internettilknytning
  • Etter en tilsynsaksjon mot skjult reklame på blogg og Instagram sendte vi orienteringsbrev til ca. 40 personer med vurdering av deres praksis og påminnelser om hvilke krav som gjelder for merking av reklame i sosiale medier. 21 personer fikk brev hvor vi advarer om at det på grunn av gjentatte brudd kan være aktuelt å bruke sanksjoner ved ytterligere brudd. Forbrukerombudets tilsynsarbeid har bidratt til at bransjen selv utøver bedre selvjustis for å motarbeide skjult reklame.
10.08.2020

Politiet henlegger Forbrukertilsynets anmeldelse av XXL

Forbrukertilsynet politianmeldte i januar sportskjeden etter at det ble avdekket at ansatte hadde foretatt fiktive kjøp for å skjule bruk av villedende førpriser. Nå har politiet henlagt anmeldelsen på grunn av kapasitetshensyn.