Viktig med forbrukerbeskyttelse i delingsøkonomien

22.05.2017 — Forbrukerombudet mener Delingsøkonomiutvalget har kommet med gode forslag for å styrke forbrukerbeskyttelsen i delingsøkonomien. Det er også behov for vern av forbrukere som benytter de mange nye delingsplattformene som dukker opp.
Bildet viser forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth

RETTIGHETER: Folk som kjøper, selger eller deler varer via såkalte delingsplattformer skal ikke bli lurt av villedende markedsføring, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Delingsøkonomien gir forbrukerne en rekke muligheter, blant annet bedre tilgjengelighet, lavere priser og større utvalg. Men, som Delingsøkonomiutvalget peker på i sin utredning , er mange kjøp via delingsplattformer ikke dekket av de samme klare reglene som ordinære forbrukerkjøp. Uklare avtaler og usikkerhet om hvem som har ansvaret hvis noe går galt, kan føre til at forbrukerne ikke får den beskyttelsen de har krav på etter loven. Heldigvis har vi regler i blant annet markedsføringsloven som i stor grad også gjelder innen delingsøkonomien.

Må følge loven

– Når en næringsdrivende tilbyr en plattform for deling,  må plattformen følge den gjeldende forbrukervernlovgivningen. Folk som bruker slike plattformer skal ikke bli lurt av villedende markedsføring eller måtte godta urimelige avtalevilkår, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Personer som kjøper, selger eller deler varer og tjenester via delingsplattformer, har derfor krav på klar og tydelig informasjonen om deres rettigheter og plikter. Plattformen må også sørge for at vilkårene for kjøp og salg via tjenesten er rimelige, slik markedsføringsloven krever.

Stjerneanbefalinger og brukeromtaler

Frivillige tillitsmekanismer, som stjerneanbefalinger og brukeromtaler, er i seg selv ikke nok for å sikre forbrukernes rettigheter.

– Fem stjerner og mange anbefalinger trenger ikke nødvendigvis bety at kvaliteten på varen er god. Selv om tjenestene benytter seg av brukeromtaler og andre anbefalinger som ledd i markedsføringen, må de også følge de andre kravene som loven stiller, sier Haugseth.

Forbrukerombudet arbeider aktivt med å sikre at aktørene i delingsøkonomien får god informasjon om regelverket.

Les Forbrukerombudets høringssvar til NOU 2017:4 Delingsøknomien – muligheter og utfordringer.

15.06.2021

Det kan bli dyrt å handle billig frå utlandet

Kor billig er det eigentleg å kjøpe billige varer frå utlandet? Er toll og mva. inkludert i prisen, eller kjem det i tillegg? Når du handlar på nettet, kan det fort bli dyrt dersom du gløymer å tenke på avgifter og gebyr.