Prisopplysninger og prismarkedsføring

Forbrukertilsynet fører tilsyn med at næringsdrivende opplyser om pris på en korrekt måte og at salg og prissammenligninger er reelle. Vi slår også ned på villedende prisgarantier og påstander om å være billigst.

Prisopplysninger og prismarkedsføring

Hva gjør vi?

Viktig å vite

Prismerking

Prismerking skal være fullstendig og riktig. Forbrukertilsynet gjennomfører tilsyn i butikker for å sjekke om de oppgir pris på varene og om hyllemerkingen samsvarer med prisen i kassa

Prislister

Alle tjenestetilbydere må ha prislister på sine hjemmesider. Les prisopplysningsforskriften her.

Salgsmarkedsføring:

Ved salgsmarkedsføring må prisen virkelig være satt ned og førprisen som hovedregel oppgis. Les mer om salgsmarkedsføring og kravene til reell førpris under punkt 3.2 i tilsynets veiledning om prismarkedsføring.

Billigstpåstander:

Det er strenge krav til bruk av billigst-påstander og prisgarantier. Les mer om dette under punkt 5.1 og 5.2 i tilsynets prisveiledning.

Veiledende pris:

Veiledende pris kan sjelden brukes som en sammenligningspris. Les mer om veiledende pris under punkt 4.3 i prisveiledningen.

Totalpris:

Totalpris for en vare eller en tjeneste skal alltid opplyses. Merverdiavgift, miljøgebyr, toll og andre avgifter skal være inkludert i den fullstendige prisen i all markedsføring som retter seg mot forbrukere. For mer informasjon se punkt 2.3 i prisveiledningen.

Flere nyheter om pris
29. april 2021

Forbrukertilsynet slår ned på billigstpåstander i strømbransjen

Forbrukertilsynet har opprettet saker mot fem nye strømselskaper som markedsfører seg som «billigst» eller påstår at de har «best strømpris» eller «best strømavtale».