Ny veiledning for bruk av miljøbegreper

12.03.2009 — Forbrukerombudet har sendt ut en veiledning for miljømarkedsføringen av energi til boligoppvarming til aktørene i energibransjen. Formålet er å sørge for at aktørene gir riktig og forståelig informasjon til forbrukerne.
høyspentledninger. foto

NY VEILEDNING PÅ PLASS: Veiledningen gir uttrykk for Forbrukerombudets holdning til bruk av miljøpåstander i markedsføring av energi til boligoppvarming.

– Boligoppvarming er for mange et viktig økonomisk og miljømessig spørsmål. Etter mitt syn vil like konkurranse- og markedsføringsvilkår gjøre det enklere for forbrukerne å foreta trygge og informerte energivalg på bakgrunn av behov og miljøengasjement, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Veiledningen gir uttrykk for Forbrukerombudets holdning til bruk av miljøpåstander i markedsføring av energi til boligoppvarming. Med energi menes elektrisitet, fyringsolje, solenergi, gass, ved, foredlet biobrensel, mv.

Hovedpunktene i veiledningen er:

  • Bruk av miljøpåstander som “miljøvennlig”, “grønn”, “ren” eller lignende subjektive miljøpåstander vil etter Forbrukerombudets oppfatning være i strid med markedsføringsloven. Dette gjelder uavhengig av om begrepene brukes separat eller med nærmere forklaring i markedsføringen, og det vil også omfatte symbol- og bildebruk som kan gi forbrukerne samme inntrykk.
  • Alle vesentlige sider ved energikilden/-bæreren, både miljømessige fordeler og ulemper, skal fremkomme i markedsføringen med tilsvarende meddelelseseffekt.
  • Energikildens/-bærerens miljøegenskaper er i stor grad avhengig av energiteknologien. Eksempelvis har trevirke ulike miljøegenskaper i en tradisjonell vedovn kontra en rentbrennende ovn.
    Dette innebærer at det i all markedsføring av energi til boligoppvarming må presiseres hvilken energiteknologi miljøegenskapene knytter seg til.
  • Sammenligning av ulike energikilder/-bærere i markedsføringen skal gjøres på grunnlag av etterprøvbar produktinformasjon.

– Skal forbrukerne kunne foreta trygge miljøvalg, må markedsføringen gi et fullstendig og riktig bilde av produktet. Overdreven og villedende miljøargumentasjon svekker ikke bare forbrukerens tillit til produktet, markedet og bransjen, men undergraver også virksomheten til næringsdrivende som virkelig gjør en forskjell, avslutter forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Veiledningen trer i kraft 1. juni 2009.

Les veiledningen her.

 

15.09.2020

Forbrukertilsynet søker seksjonssjefer

Forbrukertilsynet søker inntil tre jurister i faste stillinger som seksjonssjefer i tilsynsavdelingen i Porsgrunn. Stillingene er nyopprettet i forbindelse med etableringen av det nye Forbrukertilsynet.