Utlikningsordning for nødvendighetsforsikringer (skadeforsikring)

05.10.2011 — Forbrukerombudets høringsuttalelse til Finansdepartementet vedrørende utlikningsordning for nødvendighetsforsikringer (skadeforsikring)

Jeg viser til departementets høringsbrev av 1.7.2011, vedrørende forskrift om utlikningsordning for nødvendighetsforsikringer.

Jeg anser det som et viktig tiltak at det opprettes en utlikningsordning for nødvendighetsforsikringer. Utkastet til forskrift om utlikningsordning for nødvendighetsforsikringer er etter min mening et fornuftig forslag, og jeg vil med dette gi min støtte til det forelagte utkastet.
Med vennlig hilsen

Gry Nergård
forbrukerombud

12.04.2021

TUI må opplyse om rett til refusjon

I sine brev til kunder som har fått pakkereisen avlyst, unnlater reisearrangøren TUI å nevne alle rettighetene kundene har.