Utlikningsordning for nødvendighetsforsikringer (skadeforsikring)

05.10.2011 — Forbrukerombudets høringsuttalelse til Finansdepartementet vedrørende utlikningsordning for nødvendighetsforsikringer (skadeforsikring)

Jeg viser til departementets høringsbrev av 1.7.2011, vedrørende forskrift om utlikningsordning for nødvendighetsforsikringer.

Jeg anser det som et viktig tiltak at det opprettes en utlikningsordning for nødvendighetsforsikringer. Utkastet til forskrift om utlikningsordning for nødvendighetsforsikringer er etter min mening et fornuftig forslag, og jeg vil med dette gi min støtte til det forelagte utkastet.
Med vennlig hilsen

Gry Nergård
forbrukerombud

25.11.2020

Aktører får brev etter tilsynsaksjon på kroppspress

Forbrukertilsynet har gjennomført en ny tilsynsaksjon for å sjekke omfanget av markedsføring i sosiale medier som kan bidra til å skape kroppspress blant barn og unge.