Utleiere stiller for strenge krav til vedlikehold

13.11.2014 — Flere utleiefirmaer skyver for mye av vedlikeholdsansvaret over på leietaker. Forbrukerombudet har kontrollert kontraktene til elleve utleiere, og ber nå fire av dem om å rydde opp.

Du har kanskje hørt skrekkhistoriene om leietakere som må betale store summer etter at de har flyttet ut. Mange har ikke bodd i boligen lenge, men må likevel ta regningen for oppussing etter mange års slitasje.

Tilfeldig hvem som må ta regningen

Forbrukerombudet har i høst gått gjennom vilkårene i husleiekontraktene til flere store utleiefirmaer i Oslo, Trondheim og Bergen. Aktørene henvender seg i stor grad til studenter og andre som leier over kort tid. Forbrukerombudet mener fire av elleve utleiefirmaer skyver ulovlig mye av vedlikeholdsansvaret over på leietaker. Kontraktene gir i realiteten anledning til å kreve at leietaker oppgraderer boligen.

– Det vil være helt vilkårlig hvem som ender opp med vedlikeholdsansvaret. Er man riktig uheldig, så bor man i leiligheten akkurat når gulvet er så slitt at det må skiftes ut. Etter vår mening kan ikke utleierne pålegge leietakerne slike krav, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Ikke balanserte kontrakter

Normalordningen i husleieloven er at utleier har det primære vedlikeholdsansvaret. Loven åpner imidlertid for avtalefrihet. Det er denne avtalefriheten Forbrukerombudet mener aktørene har dratt for langt.

– Firmaene kan ikke fraskrive seg ansvaret. Når leieforholdene er korte og utleierne er profesjonelle, ser vi ingen grunn til at leietaker skal pålegges mer vedlikeholdsansvar enn husleieloven legger opp til, sier Gry Nergård.

– Utleier får kompensasjon for slitasje gjennom den månedlige leien.  I kortvarige leieforhold vil det være utleier som har den langsiktige interessen i boligen, og ikke leietaker.

Stor rift om boligene

Forbrukerombudet har vurdert standardkontraktene etter markedsføringsloven § 22, som forbyr urimelige avtalevilkår. Et viktig prinsipp her er å verne den svake parten i kontrakten.

– Mange av de som leier over kort tid er studenter. Økonomisk sett er dette en svært sårbar forbrukergruppe som kan få store økonomiske problemer av en kostbar oppussing, påpeker ombudet.

– Ved studiestart er det stor rift om leieboligene. Leietaker har ikke mulighet til å forandre standardkontraktene til utleiefirmaene. Det er derfor avgjørende at kontraktene er rimelige og balanserte.

05.05.2021

Forbrukertilsynet søker ny seksjonssjef

Vi søker en jurist til fast stilling som seksjonssjef for internasjonal forbrukerrett i tilsynsavdelingen.