Undersøker lovligheten av boligkontrakt rettet mot unge

03.06.2015 — Strenge krav til egenkapital får kreativiteten til å blomstre hos utbyggere som vil nå unge på boligjakt. OBOS sitt «Leie-til-eie»-konsept i Sandnes får kritikk av Forbrukerombudet.
Illustrasjonen viser ei hånd som holder et nøkkelknippe med en nøkkel og et lite hus.

FÅR KRITIKK: Denne typen kreative løsninger kommer vi til å slå hardt ned på, sier forbrukerombud Gry Nergård.

I et prosjekt  i Sandnes retter OBOS seg mot unge i etableringsfasen som har vanskelig for å skaffe seg tilstrekkelig egenkapital. Gjennom det de kaller «Leie-til-eie» trenger ikke kjøper å stille med mer enn fem prosent egenkapital. Til gjengjeld beholder OBOS 30 prosent eierandel i leiligheten i fem år.

Forbrukerombudet har gjennomgått kontraktene, som tilsynelatende kunne virke forlokkende for unge personer med lite penger på bok. De viser seg imidlertid å være både uklare og ubalanserte i klar disfavør av kjøper.

Risikerer høyere utgifter

– Dette er en type boligkontrakt man bør unngå. OBOS har sikret seg alle fordelene og ingen av ulempene med boligkjøpet. Samtidig risikerer kjøper å få mye høyere månedlige utgifter enn de ville fått med et ordinært boliglån, noe som også var klart underkommunisert i markedsføringen, sier Gry Nergård.

Etter at Forbrukerombudet kontaktet OBOS om saken, har de innstilt salget av «Eie til leie» frem til lovligheten av prosjektet er avklart.     

Dette var de største problemene med kontrakten, da den ble lansert i starten av 2015:

  • Kjøper får et treårig salgs- og utleieforbud av boligen. Dette kan slå særlig uheldig ut for unge som er i en fase av livet hvor alt fra familieforøkelse til skoleutveksling kan gjøre at man trenger å disponere egen bolig fritt.
  • Kjøper kan minimum betale ned 200 000 kroner av selgers eierandel om gangen. Dette kan slå uheldig ut for forbrukeren, både praktisk og økonomisk.
  • OBOS sin eierandel i leilighetene skal indeksreguleres. Dette gjør det svært uklart hvilket sluttbeløp kjøper faktisk skal betale til OBOS når eierandelen skal innfris.
  • Selv om OBOS skal eie 30 prosent av boligen og ta del i verdistigningen i markedet, forplikter ikke selskapet seg til å betale sin del av  felleskostnader, innboforsikring eller lignende. De påtar seg heller ikke noe ansvar for vedlikehold. Dette skaper en svært uheldig ubalanse.

Forbrukerombudet mener at OBOS-konseptet i realiteten fremstår som en kredittavtale, ikke en husleieavtale – og  har derfor oversendt saken til Finanstilsynet.

Finanstilsynet er enige i ombudets vurdering, og har i et brev orientert OBOS om at «leie-til-eie» etter deres vurdering ikke oppfyller finansieringsvirksomhetslovens krav om konsesjon for utlånsvirksomhet.

Husbanken har i sin rapport om leie før eie valgt å fraråde sameiemodellen som OBOS tilbyr i dette prosjektet.

Fører tilsyn med forbrukerkontrakter

– Vi er glade for at OBOS raskt kom oss i møte og innstilte salget av kontraktene inntil videre. Unge mennesker i etableringsfasen har lite eller ingen erfaring med å inngå denne typen kontrakter. Derfor er det ekstra viktig at utbyggere som retter seg mot denne gruppen sørger for at kontraktene er klare og godt balanserte, sier Nergård.

Forbrukerombudet har de siste årene ført et aktivt tilsyn med forbrukerkontrakter ved kjøp av prosjekterte boliger, og vil følge nøye med på utviklingen i markedet i tiden som kommer.

– Denne typen kreative løsninger kommer vi til å slå hardt ned på, sier Nergård.

26.03.2020

Varsler overtredelsesgebyr til Visjon TV & Webshop AS

Forbrukertilsynet varsler overtredelsesgebyr på 250.000 kroner til Visjon TV & Webshop AS for ulovlig markedsføring av kosttilskuddet Chaga.