Ulovlig salgsmarkedsføring fra elektronikkjeder

26.03.2017 — Elektronikkjedene Elkjøp og Lefdal har reklamert for salg uten å oppgi riktige førpriser på varene. Nå har de skrevet under på at de ikke skal drive ulovlig salgsmarkedsføring i framtiden.
Bildet viser fire utdrag fra ulike salgsannonser på elektronikkvarer.

VILLEDENDE: Det skal alltid oppgis riktig førpris på salgsvarer. Skjermdumper fra annonser til Lefdal og Elkjøp. 

Det var under fjorårets Black Friday-salg at Forbrukerombudet oppdaget ulovlig salgsmarkedsføring hos elektronikk-kjedene. Etter dette har ombudet fulgt med på markedsføringen fra bransjen.

Salg som ikke er salg

Elkjøp og Lefdal brøt blant annet loven ved å oppgi at varer var på salg uten at de egentlig var det.

– Når et selskap markedsfører salg, må de kunne dokumentere at varen er blitt solgt til en høyere pris i minst seks uker før salget. Førprisen skal ta utgangspunkt i den laveste prisen varen har blitt omsatt for i perioden før salget, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Både Lefdal og Elkjøp har oppgitt førpriser som har vært høyere enn det salgsvaren ble solgt for i perioden før salget. Det er også oppdaget tilfeller hvor salgsvarer ikke har hatt førpriser i det hele tatt

Forbrukerombudet har nå bedt elektronikkjedene om å avgi en skriftlig erklæring der de bekrefter at de ikke lenger skal bruke uttrykk som «Cyber Monday», «nettilbud» eller «salg» uten at varene de markedsfører faktisk er på salg.

Kjenner regelverket

Forbrukerombudet har viet mye tid og ressurser til å informere elektronikkbransjen om hva som er lovlig salgsmarkedsføring. Senest i februar 2016 inviterte ombudet bransjen til et møte for å friske opp i «glemte» kunnskaper.

– Det er synd å se at reglene for salgsmarkedsføring stadig ser ut til å gå i glemmeboka hos elektronikkjedene, sier Haugseth.

Les også: XXL fjerna billegastpåstand

Vil få konsekvenser

Dersom Lefdal og Elkjøp bryter loven på nytt, vil det få konsekvenser.

– Det er viktig at forbrukeren får riktig og god prisinformasjon. Hvis en av kjedene bryter loven på nytt, kan vi fatte forbudsvedtak med tvangsmulkt eller bringe saken inn for Markedsrådet, sier Haugseth.

Forbrukerombudet har også sendt brev til elektronikk-kjeden Expert, men saken er ikke avsluttet.

 

 

 

 

 

 

29.05.2020

Millioner av ulovlige korona-relaterte annonser fjernet fra nettet

Forbrukertilsynet har sammen med andre europeiske forbrukermyndigheter gått gjennom ulike nettsider for å sjekke mulige brudd på markedsføringsloven ved markedsføring av produkter som hevdes å ha en effekt mot koronavirus.