Ulovlig reklame for alternativ behandling

03.11.2017 — Tilsyn viser at mange utøvere av alternativ behandling påstår at behandlingen har virkning mot konkrete sykdommer og lidelser. Nå får 21 utøvere beskjed om å endre eller fjerne ulovlig markedsføring.

ULOVLIG: Personer som er syke eller har dårlig helse er i en sårbar situasjon. Derfor er det viktig at alternative behandlere ikke gir inntrykk av behandlingen virker mot konkrete sykdommer, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Forbrukerombudet har i samarbeid med Helsetilsynet gjennomført et tilsyn med markedsføringen til over 100 utøvere av alternativ behandling.

Bakgrunnen for tilsynet er at det er ulovlig å benytte påstander om at en alternativ behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser. Det er også ulovlig å på andre måter utforme reklamen slik at den gir inntrykk av at behandlingen virker.

Forbrukerombudet sjekket hjemmesidene og Facebook-sidene til 65 utøvere, mens Helsetilsynet sjekket 42 utøvere. Av utøverne Forbrukerombudet sjekket får nå 21 beskjed om å endre ulovlig markedsføring.

Ulovlige påstander

– Utøverne påstår blant annet at behandlingen de tilbyr har «god effekt» på en rekke lidelse som allergier, lette depresjoner, hodepine og migrene. Påstandene knyttes også til sykdommer og lidelser som angst, diabetes, astma, revmatisme og ADHD. Dette er ulovlig, og vi krever derfor at de endrer eller fjerner markedsføringen umiddelbart, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

I 2016 brukte nordmenn over 4 milliarder kroner på alternativ behandling. Omtrent hver fjerde nordmann oppsøkte alternativ behandling.

­– Personer som er syke eller har dårlig helse er i en sårbar situasjon. Og mange er villige til å bruke mye penger dersom de har håp om å bli friske. Derfor er det viktig at alternative behandlere ikke gir inntrykk av behandlingen virker mot konkrete sykdommer, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Les også: Varslar tilsyn med marknadsføring av alternativ behandling

Kan ta opp flere saker

Forbrukerombudet fant også lovbrudd hos utøvere som ikke mottar brev i denne runden. Vi har i første omgang valgt å prioritert de sakene hvor alvorlighetsgraden av påstandene og omfanget av markedsføringen er størst. Vi har også valgt å se på utøvere som behandler barn, og som vi har vært i kontakt med tidligere. Det kan imidlertid bli aktuelt å ta opp flere saker i tiden som kommer.

– Reglene for hva man kan si og ikke si i reklame for alternativ behandling er strenge. Utøverne har plikt til å sette seg inn i og følge disse, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Forbrukerombudet har utarbeidet retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling, som gir en enkel oversikt over regelverket. Vi har også utarbeidet informasjon til forbrukere som vurderer å benytte alternativ behandling.

Flere av utøverne vi har tatt opp sak mot har alt meldt tilbake at de kommer til å endre den ulovlige markedsføringen. 

15.06.2021

Det kan bli dyrt å handle billig frå utlandet

Kor billig er det eigentleg å kjøpe billige varer frå utlandet? Er toll og mva. inkludert i prisen, eller kjem det i tillegg? Når du handlar på nettet, kan det fort bli dyrt dersom du gløymer å tenke på avgifter og gebyr.