Ulovlig markedsføring av GPS-klokken Viksfjord for barn

26.10.2017 — Forbrukerombudet har kalt inn en tredje leverandør av GPS-klokker til møte etter at det ble slått fast at også denne aktøren markedsfører GPS-klokker for barn ulovlig.
Bildet viser gps-klokkene Gator, Xplora og Viksfjord.

Leverandørene bak gps-klokkene Gator, Xplora og Viksfjord er inkalt til møte hos Forbrukerombudet.

Enda en leverandør av GPS-klokker for barn, Smartprodukt AS, som står bak nettsiden gpsforbarn.no, er kalt inn til møte med Forbrukerombudet. Det skjer etter at det er avdekket ulovlig markedsføring av klokken Viksfjord.

I forrige uke ble også selskapene bak gatornorge.no og xplora.no innkalt til møte.

Ombudet mener reklamen for Viksfjord kan bryte med loven på flere områder. Man får blant annet ikke klar nok informasjon om at det kreves et kontantkort eller et mobilabonnement for å få klokkene til å fungere.

Trygt område?

I markedsføringen av klokken loves det at foreldrene blir varslet når barnet beveger seg utenfor et område man på forhånd definerer som «trygt». Forbrukerombudet krever nå dokumentasjon på at slike påstander og andre som spiller på trygghet er riktige.

– Hvis man ikke kan stole på at klokken vet nøyaktig hvor barnet er, gir det ikke foreldre den tryggheten de venter, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Les også: Ulovlig reklame for GPS-klokker til barn.

Les brevene til Smartprodukt AS GatorAS og Xplora/Pepcall.

Rapport

Tidligere i oktober lanserte Forbrukerrådet rapporten #Watchout hvor de testet flere GPS-klokker for barn. Rapporten reiser spørsmål om alvorlige sikkerhetshull og manglende forbrukervern hos en rekke GPS-klokker.

Funnene fra rapporten er viktige for Forbrukerombudets behandling av saken.

Møtene vil finne sted i løpet av de neste to ukene.

12.01.2021

Forbrukertilsynet tar imot klager på varer og tjenester

Vil du klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt? Trenger du hjelp til å løse en konflikt med en selger? Nå kan du melde inn nye meklingssaker til Forbrukertilsynet.