Ulovlig blåtann-markedsføring på Deli de Luca

18.06.2009 — Deli de Luca sender reklame til kundenes mobiltelefoner via blåtann. Forbrukerombudet konkluderer med at Deli de Luca og firmaet Catch the Eye, som har utviklet markedsføringsmetoden bryter markedsføringsloven.

Forbrukerombudet har skrevet brev til begge selskapene om at reklame via blåtann-teknologi behandles på samme måte som utsendelse av reklame via SMS, siden virkningen er den samme i begge tilfellene. Tjenesten Catch the Eye leverer, har vært aktiv i flere Deli de Luca-forretninger de siste ukene og er i strid med markedsføringsloven.

Mangler samtykke

For at en næringsdrivende skal kunne rette markedsføring til mobiltelefoner, må forbrukerne ha samtykket til dette på forhånd. Slike forhåndssamtykker har ikke blitt innhentet av Deli de Luca og Catch the Eye. Når de da sender ut forespørsler via blåtann om forbrukere ønsker å motta reklame, konkluderer Forbrukerombudet med at de opptrer i strid med loven.

– Forbudt

– Det er forbudt å “forsøple” personlige kommunikasjonskanaler, som telefon og e-post, ved å sende ut uønsket markedsføring. Dette prinsippet må næringsdrivende respektere, uansett om man benytter Internett, mobilnettene eller blåtann-sendere for å formidle reklamen, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Deli de Luca og Catch the Eye har blitt bedt om å stanse markedsføringstiltaket umiddelbart.

 

15.09.2020

Forbrukertilsynet søker seksjonssjefer

Forbrukertilsynet søker inntil tre jurister i faste stillinger som seksjonssjefer i tilsynsavdelingen i Porsgrunn. Stillingene er nyopprettet i forbindelse med etableringen av det nye Forbrukertilsynet.