Vi trenger trygge digitale forbrukere

29.06.2016 — DEBATT: I den digitale økonomien dukker det stadig opp nye utfordringer for forbrukerne. Forbrukerombudet har verktøyene som skal til for å løse mange av disse utfordringene. Men vi trenger mer ressurser, skriver forbrukerombud Gry Nergård.
Bildet viser tidligere forbrukerombud Gry Nergård

VIL PASSE PÅ: Tilsynet på det digitale feltet må styrkes slik at vi sikrer at utviklingen skjer på en trygg måte for forbrukerne. Vi er klare til å ta jobben, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Den digitale utviklingen går raskt og det kommer stadig nye produkter og tjenester på markedet: Apper som gjør hverdagen morsommere og enklere. Nye måter å betale på. Nye måter å handle varer og tjenester på. For å bruke disse tjenestene er vi helt avhengig av elektroniske kommunikasjonstjenester som internett, telefon og TV.

Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge er i disse dager til behandling i Stortinget. Meldingen presenterer regjeringens mål og prioriteringer for IKT-politikken, og inneholder mye bra. Regjeringen vil jobbe for mobildekning der folk bor, jobber og ferdes, at brukerne skal ha valgfrihet, at nettene skal være sikre og robuste, at forbrukerne skal raskt få tilgang til nye tjenester og teknologier, og at det gjennomgående skal være enkelt å være kunde.

Dette er gode tiltak. Men bred og enkel tilgang på tjenester og en fungerende konkurranse mellom ulike tilbydere sikrer ikke nødvendigvis at forbrukerne er trygge eller har reell valgfrihet i markedet. Dette kan Forbrukerombudet bidra til.

Markedsføringsloven, som vi håndhever, er en genial lov. Den er teknologinøytral og bransjenøytral, og tar derfor også høyde for den digitale utviklingen. Det betyr at vi kan stille krav om grunnleggende forbrukerinformasjon og rettigheter til alle næringsaktører, også innenfor det digitale området. Det gjelder aktører som jobber med digitale innholdstjenester til mobil og nettbrett, apper, netthandel, mobilbetaling og andre nye betalingstjenester,  smarthus, delingsøkonomien, innholdsmarkedsføring, markedsføring i sosiale medier og mye mer. Etter markedsføringsloven kan vi blant annet kreve god og riktig prisinformasjon, kontrakter som er rimelige og som sier klart hvilke rettigheter og plikter du har, gode avtaleinngåelsesmekanismer og trygge betalingsløsninger.

Vi kan også stille krav til internettilbydere, TV-tilbydere og mobiltelefonselskaper om at de ikke opererer med urimelig, innelåsende vilkår som lange bindingstider, tvungne koblinger, lange oppsigelsestider eller andre hinder for oppsigelse

For å hindre mange fremtidige problemer og tvister mellom forbrukere og næringsdrivende, er det viktige å føre et aktivt tilsyn med denne bransjen. Å føre tilsyn med et raskt voksende marked preget av lynkjapp innovasjon er krevende.

Forbrukerombudet består i dag av kun 25 ansatte, hvorav 14 er saksbehandlere. Vi fører tilsyn med alle markedene hvor forbrukerne ferdes, fra bolighandel og bankkontrakter til telefonsalg og prisopplysninger i sportsbransjen, og må derfor prioritere strengt hvilke saker vi kan ta opp.

Jeg mener tilsynet på det digitale  feltet må styrkes slik at vi sikrer at utviklingen i den digitale økonomien skjer på en måte som kommer forbrukerne til gode. Vi er klare til å ta jobben.

En kortere versjon av debattinnlegget ble først trykket i Dagens Næringsliv 29.06.2016. 

 

 

15.06.2021

Det kan bli dyrt å handle billig frå utlandet

Kor billig er det eigentleg å kjøpe billige varer frå utlandet? Er toll og mva. inkludert i prisen, eller kjem det i tillegg? Når du handlar på nettet, kan det fort bli dyrt dersom du gløymer å tenke på avgifter og gebyr.