Trenger nytt regelverk for privatleasing

07.04.2016 — Tar du opp et billån og kjøper deg ny bil er kjøpet regulert av forbrukerkjøpsloven, og finansavtaleloven tar vare på rettighetene dine som lånekunde. Oppstår det konflikter, har du gratis klageordninger som kan hjelpe deg. Velger du i stedet å lease bilen er det i liten grad regler som sikrer rettighetene dine.

– Forbrukere står i dag svakere rettslig ved leasing av bil, enn hvis de lånefinansierer et bilkjøp, forteller forbrukerombud Gry Nergård.

Det finnes i dag enkelte regler om leasing i forskrift om kredittavtaler, som blant annet regulerer oppsigelse.  Men, forskriften dekker en veldig liten del av et stort og komplekst avtaleforhold. Den er utdatert, og ikke tilpasset dagens leasingprodukt. Selv om biler var nevnt i prosessen da reglene ble laget, var det pianoer og fjernsynsapparater som i størst grad ble leid ut på denne måten.

På bakgrunn av disse utfordringene ber Forbrukerombudet nå Justis- og beredskapsdepartementet om å vurdere en gjennomgang av forskriften, for å få på plass egne regler for privatleasing av bil.

Behov for klare rammer

Når forbrukere velger å lease bil fremfor å kjøpe, inngår de en omfattende avtale med leasingselskap og leverandør av bilen. Disse avtalene er utformet av selskapet uten at forbrukerne har hatt muligheten til å påvirke innholdet i dem, og selskapene har naturlig nok sine egne interesser i fokus når de utformer kontrakter. Kontraktene har lang bindingstid, som regel på tre år, og de er dyre.

Forbrukerombudet går for tiden igjennom en rekke leasingkontrakter. Foreløpig inntrykk er at mange av avtalene ikke ivaretar forbrukernes rettigheter i tilstrekkelig grad, men lemper for mye av ansvaret til leasingselskapene over på dem. Forbrukerombudet vil starte forhandlinger med enkeltaktører i bransjen i nærmeste fremtid, når gjennomgangen av avtalene er ferdige.

– Etter markedsføringsloven kan urimelige vilkår og kontrakter forbys. Selskapene opererer ikke i et lovtomt rom. Når det gjelder et produkt som har så stor økonomisk betydning for forbrukere, og inneholder så mange kompliserte detaljer som kan reguleres, er det behov for et solid regelverk i grunn, sier Nergård.

Ikke fulgt utviklingen

Utvalget som laget forslaget til ny finansavtalelov i 2009 etterlyste en bred og grundig gjennomgang av regulering av langtidsleie (leasing) til forbrukere. Etter det Forbrukerombudet er kjent med, har det ikke skjedd noe siden den tid. Forbrukerombudet mener det er klart behov for ny rettslig regulering av privatleasing av bil, slik at forbrukere kan ha samme rettsvern her som de har for andre, liknende avtaler.

– Reglene på dette feltet har ikke fulgt utviklingen av regulering for forbrukerkjøp eller inngåelser av kredittavtaler, sier Nergård.

Les brevet til Justis- og beredskapsdepartementet her.

17.01.2020

Mener dansk påvirker bryter loven

Forbrukertilsynet mener den danske påvirkeren Fie Laursen bryter loven ved omfattende markedsføring av kosmetiske inngrep i sosiale medier.