Ti meglerforetak må svare for lokkepris

17.10.2016 — Hos enkelte meglerforetak i Oslo gikk nesten halvparten av boligene 20 prosent eller mer over prisantydning i august. Nå får ti meglerkontor beskjed om å stanse bruk av ulovlige lokkepriser.
Bildet viser ei hånd som holder en nøkkel, med bybildet i bakgrunnen

LOKKEPRIS: Å sette prisantydning langt lavere enn reell forventet pris, er ulovlig og bryter med både markedsføringsloven, eiendomsmeglerloven og bransjenorm for markedsføring av bolig.

Forbrukerombudet har den siste tiden mottatt mange klager fra forbrukere som reagerer på det de opplever som lokkepris i boligmarkedet. Forbrukerne på boligjakt viser til tilfeller hvor prisantydning er satt langt lavere enn reell forventet pris.

I et tilsyn har vi gått gjennom i overkant av tusen boligsalg gjennomført i august i år.  Vi tok for oss bydelene Gamle Oslo, Sinsen, Sagene, Torshov, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Bislett fordi her var avvikene størst i forrige runde. 

Resultatene var nedslående

  • Hos åtte av ti meglerforetak gikk mellom 70 og 80 prosent av boligene til en pris ti prosent eller mer over prisantydning
  • Hos seks av ti meglerforetak gikk over 40 prosent av boligene til 20 prosent eller mer over prisantydning
  • Totalt åtte boliger gikk 40 prosent eller mer over prisantydning
  • Det største prisavviket var en bolig som gikk 46,6 prosent over prisantydning.

– Dette resultatet viser svært store avvik, og er langt verre enn ved tidligere tilsyn. Denne formen for markedsføring er ulovlig og bryter med både markedsføringsloven, eiendomsmeglingsloven og bransjenorm for markedsføring av bolig, sier fungerende forbrukerombud Bente Øverli.

Hun påpeker at heller ikke meglerbransjen kan leve med en så gjennomgående feilprising av boliger i Oslo.

– Det er et forbrukerproblem med så store avvik mellom prisantydning og solgt pris. For boligkjøperen blir det vanskelig å forutse hva en bolig vil kunne kjøpes for og de må bruke tid og ressurser på visninger og budrunder på boliger som i realiteten ligger langt utenfor deres prisramme, sier Øverli.

Bransjen tar grep

Bransjeorganisasjonene Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge har i senere tid tatt grep for å løse problemet med feilprising av boliger i Oslo. I september kalte de hele bransjen inn på teppet med krav om å løfte gulvet for hvordan prisene i Oslo blir satt.

– Vi er glade for at bransjen ønsker å sette en stopper for bruk av lokkepriser. For at vi skal kunne ha en forutsigbar og trygg bolighandel, må både kjøpere og selgere kunne stole på at eiendomsmegler er objektiv og sannferdig i sin vurdering av antatt markedsverdi, sier Bente Øverli.

Nye tilsyn

Forbrukerombudet ber nå foretakene som har mottatt brev om en redegjørelse for hvilke konkrete tiltak de setter i verk for å hindre at meglerne setter villedende prisantydninger. Vi minner også om at meglere må kunne dokumentere bakgrunnen for prisantydningen de setter

Foretakene er Aktiv, DNB Eiendom, Eie, Eiendomsmegler1, iHus, Krogsveen, Nordvik & Partners, OBOS, Privatmegleren og Schala & Partners.

Forbrukerombudet vil gjennomføre nye tilsyn i oktober og november. Da forventer vi å se en markant nedgang i antall boliger som har høye avvik mellom prisantydning og salgspris. Dersom vi ikke ser en klar forbedring, vil vi vurdere sanksjoner mot foretakene.

16.07.2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.