Strex må betale 1 000 000 kroner for ulovlig avtaleinngåelse

20.06.2017 — Markedsrådet har opprettholdt Forbrukerombudets vedtak mot mobilbetalingsselskapet Strex. Nå må selskapet betale 1 000 000 kroner i tvangsmulkt.
Bildet viser ei hånd som holder en mobil foran en bil

BETALE MED MOBILEN: – Det er viktig at det inngås tydelige avtaler med forbrukerne før det åpnes opp for at man kan betale for varer og tjenester over telefonregningen, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Mobilbetalingsselskapet Strex er i dag ofte brukt til å betale for eksempelvis parkering og bussbilletter over mobilregningen.

I 2015 fattet Markedsrådet et vedtak mot Strex AS hvor de forbød selskapet å benytte vilkår som gjør betalingstjenesten tilgjengelig for forbrukere før de har fått opplysninger som kreves etter finansavtaleloven, og har inngått rammeavtale om tjenesten som oppfyller kravet i samme lov.

Tvangsmulkt

I vedtaket ble det fastsatt en tvangsmulkt på 1 000 000 kroner, som selskapet måtte betale dersom vedtaket ikke ble fulgt opp.

I november 2016 mente Forbrukerombudet at vedtaket var brutt for betaling for tjenester som parkering, kollektivreiser og piggdekkoblat, og skrev derfor ut en bot på 1 000 000 kroner.

Bekreftet vedtaket

Strex AS var uenige i vedtaket, og klagde det inn for Markedsrådet. Markedsrådet valgte imidlertid å stadfeste vedtaket, og nå må selskapet betale 1 000 000 kroner.

– Markedsrådets avgjørelse slår fast at forbrukerne skal få opplysninger som kreves etter finansavtaleloven og må inngå rammeavtale med Strex før de kan få tilgang til å belaste betaling av parkering, kollektivreiser eller lignende over telefonregningen, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth, og legger til:

– Det er viktig at det inngås tydelige avtaler med forbrukerne før det åpnes opp for at man kan betale for varer og tjenester over telefonregningen.

16.07.2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.