Strengere regler for kredittreklame

04.04.2017 — Forbrukerombudet er glade for at regjeringen skjerper reglene for kredittreklame.
Bildet viser en person som holder mange bank- og kredittkort

FORT DYRT: Med nye regler for markedsføring av kreditt blir det blant annet ulovlig å fremheve hvor lett tilgjengelig pengene er.

Utlånet av usikret kreditt økte med 15 prosent i fjor, og norske forbrukere skylder 90 milliarder i dyr forbruksgjeld. Forbrukerombudet har i lengre tid vært bekymret for utviklingen, og er derfor fornøyde med at regjeringen nå har besluttet å innføre strengere regler for kredittreklame.

Den nye forskriften innebærer blant annet at det blir ulovlig å fremheve hvor lett tilgjengelig pengene er i reklamer for forbrukslån.

Les pressemeldingen fra regjeringen. 

Vil stoppe aggressiv markedsføring

– Som forbrukere blir vi servert reklame for dyr kreditt i alle kanaler, og mye av reklamen spiller nettopp på hvor kjapt du kan få pengene. De nye reglene vil sette en stopper for den mest aggressive markedsføringen av kreditt og forbruksgjeld, og vil gi et styrket forbrukervern, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Mer konkret innebærer endringen at det ikke blir lov å fremheve hvor raskt kunden kan få kreditt til disposisjon, hvor raskt svar man kan forvente på en forespørsel om kreditt, at det er en lav terskel for å få kreditt og at det er en enkel søknadsprosess.

I tillegg begrenses muligheten til å fremheve tilleggsfordeler som gis til kunden, for eksempel bonuspoeng, rabatter og vervepremier. Omtalen av slike tilleggsfordeler kan ikke gis en mer fremtredende plass eller eksponering enn opplysninger om for eksempel kredittkostnadene.

Viktig tiltak

– Forbrukslån er dyre lån og konsekvensene av å havne i gjeldsfellen er svært alvorlige for enkeltpersoner og deres familier. Vi vet at reklame virker, og derfor tror vi dette vil være et viktig tiltak for å begrense gjeldsproblemer i befolkningen, sier Elisabeth Lier Haugseth.

Forbrukerombudet forventer at de nye reglene følges av bransjen, og vil følge opp regelendringen med tilsyn.

21.01.2020

Orienterer Tiktokere om gaver og «shoutouts»

Påvirkere i sosiale medier tar betalt for å gi følgerne sine «shoutouts» og det arrangeres konkurranser hvor unge følgere oppfordres til å gi påvirkere gaver. Det kan være problematisk ifølge Forbrukertilsynet, som nå orienterer store Tiktokere om regelverket.