Store endringer i forbrukerapparatet

10.01.2019 — Regjeringen har besluttet å omorganisere forbrukerapparatet. Behandlingen av forbrukerklager skal samles under Forbrukertilsynet.
Bildet viser et portrett av forbrukertilsyn Elisabeth Lier Haugseth. Bildet lenker til et nedlastbart pressebilde av Elisabeth.

Direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

Dette omfatter tvisteløsningen i Skien, Tromsø, Stavanger, klagebehandlingen i Sekretariatet for Forbrukerklageutvalget, og oppgavene som ligger i Forbruker Europa.

Hovedkontoret til det utvidede Forbrukertilsynet vil bli lagt til Grenlandsområdet, og oppgavene til dagens Forbrukertilsyn, blant annet tilsynsoppgavene, skal ligge ved hovedkontoret. Klagebehandlingen organiseres med utgangspunkt i dagens kontorer i Tromsø, Stavanger og Skien (Grenlandsområdet).

Må vente på lovendring

Regjeringens mål er å sikre nøytralitet i klagesaksbehandlingen ved at disse legges til Forbrukertilsynet, i tillegg til å rendyrke og styrke Forbrukerrådet som interessepolitisk aktør. Regjeringen ønsker med dette å effektivisere forbrukerapparatet, og gi et mer brukervennlig klagebehandlingstilbud. Endringene krever at flere lover endres, noe Regjeringen forventer at Stortinget behandler i løpet av 2020.

– Forbrukertilsynet er overrasket over at beslutningen kommer nå, bare få måneder før stortingsmeldingen om forbrukerpolitikken legges fram for Stortinget. Etter vårt syn ville det vært naturlig å diskutere en så omfattende endring i forbrukerapparatet i stortingsmeldingen. Vi forholder oss imidlertid til beslutningene, og vi vil ha en god dialog med Forbrukerrådet og Sekretariatet for forbrukerklageutvalget om den videre prosessen, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth.

– For meg er det nå viktig å opprettholde et effektivt tilsyn og ivareta forbrukervernhensynene, og samtidig ivareta de ansatte.

14.02.2020

Eiendomsmeglere sender ulovlig markedsføring på SMS

Privatmegleren sender forbrukere markedsføring på SMS etter at de har lastet ned salgsoppgaver, uten å ha fått samtykke til det. Nå orienterer Forbrukertilsynet bransjen om regelverket.