Store endringer i forbrukerapparatet

10.01.2019 — Regjeringen har besluttet å omorganisere forbrukerapparatet. Behandlingen av forbrukerklager skal samles under Forbrukertilsynet.
Bildet viser et portrett av forbrukertilsyn Elisabeth Lier Haugseth. Bildet lenker til et nedlastbart pressebilde av Elisabeth.

Direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

Dette omfatter tvisteløsningen i Skien, Tromsø, Stavanger, klagebehandlingen i Sekretariatet for Forbrukerklageutvalget, og oppgavene som ligger i Forbruker Europa.

Hovedkontoret til det utvidede Forbrukertilsynet vil bli lagt til Grenlandsområdet, og oppgavene til dagens Forbrukertilsyn, blant annet tilsynsoppgavene, skal ligge ved hovedkontoret. Klagebehandlingen organiseres med utgangspunkt i dagens kontorer i Tromsø, Stavanger og Skien (Grenlandsområdet).

Må vente på lovendring

Regjeringens mål er å sikre nøytralitet i klagesaksbehandlingen ved at disse legges til Forbrukertilsynet, i tillegg til å rendyrke og styrke Forbrukerrådet som interessepolitisk aktør. Regjeringen ønsker med dette å effektivisere forbrukerapparatet, og gi et mer brukervennlig klagebehandlingstilbud. Endringene krever at flere lover endres, noe Regjeringen forventer at Stortinget behandler i løpet av 2020.

– Forbrukertilsynet er overrasket over at beslutningen kommer nå, bare få måneder før stortingsmeldingen om forbrukerpolitikken legges fram for Stortinget. Etter vårt syn ville det vært naturlig å diskutere en så omfattende endring i forbrukerapparatet i stortingsmeldingen. Vi forholder oss imidlertid til beslutningene, og vi vil ha en god dialog med Forbrukerrådet og Sekretariatet for forbrukerklageutvalget om den videre prosessen, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth.

– For meg er det nå viktig å opprettholde et effektivt tilsyn og ivareta forbrukervernhensynene, og samtidig ivareta de ansatte.

07.08.2019

Arendalsuka 2019 – Kroppspress i sosiale medier

Forbrukertilsynet arrangerer debatt om kroppspress i sosiale medier sammen med Medietilsynet og Barneombudet på Arendalsuka i år! Med oss har vi flere viktige og interessante stemmer. Hold av tidspunktet!