Store endringer i forbrukerapparatet

Regjeringen har besluttet å omorganisere forbrukerapparatet. Behandlingen av forbrukerklager skal samles under Forbrukertilsynet.

Publisert:
Oppdatert:

Dette omfatter tvisteløsningen i Skien, Tromsø, Stavanger, klagebehandlingen i Sekretariatet for Forbrukerklageutvalget, og oppgavene som ligger i Forbruker Europa.

Hovedkontoret til det utvidede Forbrukertilsynet vil bli lagt til Grenlandsområdet, og oppgavene til dagens Forbrukertilsyn, blant annet tilsynsoppgavene, skal ligge ved hovedkontoret. Klagebehandlingen organiseres med utgangspunkt i dagens kontorer i Tromsø, Stavanger og Skien (Grenlandsområdet).

Må vente på lovendring

Regjeringens mål er å sikre nøytralitet i klagesaksbehandlingen ved at disse legges til Forbrukertilsynet, i tillegg til å rendyrke og styrke Forbrukerrådet som interessepolitisk aktør. Regjeringen ønsker med dette å effektivisere forbrukerapparatet, og gi et mer brukervennlig klagebehandlingstilbud. Endringene krever at flere lover endres, noe Regjeringen forventer at Stortinget behandler i løpet av 2020.

– Forbrukertilsynet er overrasket over at beslutningen kommer nå, bare få måneder før stortingsmeldingen om forbrukerpolitikken legges fram for Stortinget. Etter vårt syn ville det vært naturlig å diskutere en så omfattende endring i forbrukerapparatet i stortingsmeldingen. Vi forholder oss imidlertid til beslutningene, og vi vil ha en god dialog med Forbrukerrådet og Sekretariatet for forbrukerklageutvalget om den videre prosessen, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth.

– For meg er det nå viktig å opprettholde et effektivt tilsyn og ivareta forbrukervernhensynene, og samtidig ivareta de ansatte.