Stiller krav til selge selv-løsninger

23.03.2017 — I det siste er det lansert flere nye tjenester for forbrukere som ønsker å gjennomføre bolighandelen selv, uten bruk av eiendomsmegler. Forbrukerombudet krever at tilbyderne av tjenestene gir forbrukerne god informasjon om hva det vil si å selge selv.
Bildet illustrerer en stue i en moderne leilighet. I stua ser vi et spisebord med sorte stoler, samt en lysegrå sofa med et hvitt sofabord.

MÅ FØLGE LOVEN: Markedsføringen av selge selv-løsninger for bolig skal ikke gi uttrykk for at det er tryggere, enklere eller billigere å bruke tjenestene enn hva som er tilfelle. FOTO: StockSnap.

Felles for selge selv-løsningene i boligmarkedet er at forbrukerne kan kutte kostnader ved å gjøre deler av salgsjobben selv. Forbrukerombudet er opptatt av at forbrukere som ønsker å bruke slike løsninger skal ta velinformerte valg.  Vi undersøker derfor fortløpende markedsføringen, vilkårene og konseptene for nye selge selv-tjenester som kommer på markedet.

– Vi ønsker løsninger som kan gjøre bolighandelen enklere og rimeligere velkommen, men forbrukerne skal få klar og tydelig informasjon om hva det innebærer, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Ulovlig markedsføring fra Propr

En av tjenestene Forbrukerombudet har sett nærmere på er Propr. I markedsføringen hevdet blant annet selskapet at det kostet fra 4900 kroner å selge en bolig med løsningen. Ettersom det ikke var mulig å få solgt en bolig for den summen ba Forbrukerombudet Propr om å endre påstanden.

Selskapet brukte også villedende påstander som: «Nå kan alle blir eiendomsmegler» i markedsføringen, og ga uttrykk for at flere hadde benyttet tjenesten enn det som var tilfelle. Forbrukerombudet ba selskapet om å endre markedsføringen, og Propr har gitt tilbakemelding om at de vil etterkomme kravene.

Forbrukerombudet har også sett nærmere på de nye selg selv-løsningene I-BO og MegleSelv. Her har vi gitt innspill til hvordan tjenestene kan gjøres mest mulig forbrukervennlig, blant annet ved bruk av en enkel og tydelig prismodell og ved å klargjøre forskjellen på å bruke eiendomsmegler og selge selv-løsninger.

Følger nøye med

Når forbrukerne selger boligen selv, må de blant annet sørge for å hente inn og forstå offentlige dokumenter, holde visninger, gjennomføre budrunde og utforme og signere kjøpsavtale. Vurdering av boligens tilstand bør også hentes inn. Budgivere må dessuten være klar over at budrunden ikke er underlagt regulering ved privatsalg, noe den er om man bruker eiendomsmegler.

Ombudet vil gjennom hele året prioritere å føre tilsyn med nye selge selv-tjenester som dukker opp, og vil slå ned på ulovlig markedsføring.

– For mange kan det være et godt alternativ å kutte kostnader med bolighandelen ved å ta i bruk nye løsninger og gjøre jobben selv. Men da skal ikke markedsføringen gi uttrykk for at det er tryggere, enklere eller billigere å bruke tjenestene enn hva som er tilfelle, sier Elisabeth Lier Haugseth.

Se Forbrukerrådets sjekkliste for hva man må huske om man selger bolig selv.  Norges Eiendomsmeglerforbunds forbrukerrådgiver i bolighandelen, Carsten Pihl,  gir i denne artikkelen også en skjematisk oversikt over noen av forskjellene på å kjøpe gjennom megler og direkte fra selger.

 

12.05.2021

Forbrukertilsynet søker økonomiansvarlig (underdirektør)

Vil du bidra i oppbyggingen av Forbrukertilsynets avdeling Virksomhetsstyring og utvikling?