Stenger bitcoin-sider etter SMS-spam

29.01.2020 — Mange forbrukere har klaget til Forbrukertilsynet på uønskede SMSer med markedsføring for bitcoin-nettsider. Nå er to av disse nettsidene stengt.
Bildet viser en bitcoinmynt som står på et bord.

Foto: Andre Francois/Unsplash

Bakmenn som ville markedsføre nettsidene bitcoinprofit.no og cryptoprofit.no sendte i 2019 SMSer til forbrukere som ikke hadde gitt samtykke til å motta dette. Totalt mottok Forbrukertilsynet 28 klager på SMS-spammingen. I tillegg var flere av meldingene formulert som om de var fra venner av mottakerne, noe som er i strid med forskrift om urimelig handelspraksis, den såkalte «svartelista».

De som står bak meldingene og nettsidene har skjult identiteten sin, men har brukt et norsk selskap for å registrere sidene på .no domener. Etter at Forbrukertilsynet tok kontakt med domeneforhandleren One.com om saken, valgte dette selskapet frivillig å stenge nettsidene.

– Vi vil fortsette å gripe inn mot nettsider som er registrert på .no-domener dersom de som står bak driver svindel eller begår grove brudd på markedsføringsloven, sier Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukertilsynet.

04.03.2021

En nødvendig forbedring av forbrukervernet

I høringsuttalelsen til moderniseringsdirektivet skriver Forbrukertilsynet at direktivet innebærer en nødvendig forbedring og oppdatering av forbrukervernet. Tilsynet har også flere merknader til regjeringens forslag til gjennomføring av direktivet.