Søke skole? Les kontrakten!

07.04.2015 — Mange vurderer i disse dager å søke privat eller offentlig høyere utdanning. Forbrukerombudet fører tilsyn med blant annet privatskolekontrakter, og oppfordrer alle til å lese kontraktsvilkårene nøye før søknadene sendes inn.

Fristen for å søke på offentlige universitet og høyskoler gjennom Samordna opptak er 15.april. Flere private utdanninger har også opptak ut over våren. Skal du søke privat utdanning, er det viktig at du setter deg godt inn i hva skolen tilbyr, hvilke rettigheter du har og hvilke kontraktsvilkår som gjelder før du velger utdanning.

Forbrukerombudet fører tilsyn med standardvilkår i forbrukerkontrakter, slik som privatskolekontrakter. Forbrukerombudet blir derfor stadig kontaktet av studenter som opplever ulike problemer med skolen de går på. Studenter reagerer på alt fra manglende informasjon fra skolen om vesentlige vilkår i avtalen, til at utdanningstilbudet ikke omfatter det studenten trodde da avtalen ble inngått. I enkelte av tilfellene kunne problemet vært unngått ved at eleven skaffet seg mer informasjon om utdanningen på forhånd, i andre tilfeller må Forbrukerombudet kreve endringer i kontraktene.

Det er store forskjeller både i tilbud og priser for ulike private utdannelser, og det er viktig å gjøre grundige undersøkelser før man inngår en forpliktende avtale. Forbrukerombudets oppfordring til ferske studenter er å lese skolekontraktene nøye. Reagerer du på urimelige vilkår i kontrakten, ta kontakt med Forbrukerombudet!

Forbrukerombudet gir deg her noen tips om hva du bør se etter når du velger utdanning.

Ikke stol blindt på reklamen for studiet. Undersøk om skolen gir deg den utdanningen du vil ha og har bruk for

 • Hva slags undervisning tilbyr skolen?
 • Er undervisningstilbudet kontrollert av et offentlig organ? Sjekk nettsidene til NOKUT eller Utdanningsdirektoratet.
 • Får du studiepoeng av utdannelsen, og kan du bygge videre på den ved andre skoler?
 • Hvilke muligheter gir denne utdannelsen deg i yrkeslivet?
 • Hvor lenge har skolen eksistert og hvordan er økonomien til skolen? Får skolen offentlig støtte?


Sjekk hva du forplikter deg til i kontrakten med skolen

 • Hvor mye koster skoletilbudet og hva er inkludert i skolepengene? Kommer det noen utgifter i tillegg til dette?
 • Må du betale et gebyr når du takker ja til skoleplassen? Og får du et eventuelt gebyr tilbake dersom du ikke vil ha skoleplassen likevel?
 • Hvor mye må du betale dersom du sier opp skoleplassen? Og er det dyrere å si opp skoleplassen etter at semesteret er i gang?
 • Er avtalen du inngår med skolen i tråd med Forbrukerombudets veiledning for privatskolers kontraktsvilkår?
 • Har du angrerett på avtalen?

Husk at du må overholde tidsfristene til skolen

 • Frist for å takke ja til skoleplassen.
 • Frist for eventuelt å si opp skoleplassen før skolestart.
 • Frist for oppmøte på skolen. Mister man skoleplassen dersom man ikke møter opp?
 • Frist for betaling av skolepenger og eksamensavgift.
 • Frist for å si opp skoleplassen dersom man ikke ønsker å fortsette etter første semester.
15.09.2020

Forbrukertilsynet søker seksjonssjefer

Forbrukertilsynet søker inntil tre jurister i faste stillinger som seksjonssjefer i tilsynsavdelingen i Porsgrunn. Stillingene er nyopprettet i forbindelse med etableringen av det nye Forbrukertilsynet.