Slik unngår du abonnementsfeller

02.10.2014 — Mange firmaer påstår i reklamen at de gir bort gratis vareprøver, mens forbrukerne i realiteten binder seg til et abonnement ved å bestille «gratisprøven». Les hva du kan gjøre dersom dette skjer med deg.
Bildet viser en person som surfer internett via et nettbrett

IKKE BETAL: Hvis du havner i et abonnement du ikke har bestilt kan du protestere skriftlig på kravet til selskapet, og be om dokumentasjon på avtalen de mener du har inngått med dem.

Det er et økende problem at selskaper lokker med gratisprøver på helsekost, slankepiller og andre produkter som det kan være fristende å takke ja til. Når forbrukerne oppdager at det knytter seg et abonnement med månedlige leveringer til gratisprøven, kan det oppleves frustrerende.

Her er rådene til forbrukere som opplever dette.

Abonnementsfeller

Markedsføringsloven § 11 forbyr næringsdrivende å levere varer med krav om betaling med mindre det foreligger en kjøpsavtale. Takker du ja til en gratisprøve uten at det samtidig kommer klart og tydelig frem at du samtidig inngår et abonnement, er ikke abonnementsavtalen gyldig.

Det er dessuten den som hevder at det foreligger en avtale om abonnement, som må fremlegge bevis for påstanden.

Mottar du en vare, tjeneste eller annen ytelse som ikke er bestilt, er du ikke forpliktet til å betale for den. Det kan heller ikke kreves at du skal returnere varen. En eventuell retur skal skje på den næringsdrivendes regning. Du kan da be om å få tilsendt frankert returemballasje.

Dersom du mener at du har inngått avtale om en prøvepakke eller et engangskjøp, og ikke et løpende abonnement, blir det et spørsmål om hva som faktisk er avtalt mellom deg og firmaet. For å avgjøre dette, må man se på opplysningene i annonseringen og på hvilken måte disse ble gitt. Dersom du ikke har fått tilstrekkelig informasjon om abonnementsavtalen kan du hevde at dette ikke er en del av avtalen som er inngått.

Klag skriftlig til den næringsdrivende

Du kan protestere skriftlig på kravet til selskapet, og be om dokumentasjon for den avtalen de mener er inngått. Det er den som påstår at det foreligger en gyldig avtale om et løpende abonnement som må dokumentere dette. Du kan protestere ved å sende en e-post til selskapet. Husk å skrive hvorfor du protesterer, for eksempel fordi du mener markedsføringen har vært villedende og at du derfor har blitt lurt til å inngå en avtale du ikke mente å inngå.

Er det uenighet om kravet kan det ikke drives inn gjennom inkasso. Dersom kravet er sendt videre til et inkassobyrå protesterer du skriftlig også til inkassobyrået. Det i strid med god inkassoskikk etter inkassoloven å drive inn krav som er omstridt.

Bruk gjerne e-post i dialog med den næringsdrivende og et eventuelt inkassobyrå, slik at du kan dokumentere dialogen i ettertid.

Les også: Samtlige gratisprøver var abonnement

Bruk angreretten din

Du har 14 dagers angrerett regnet fra dagen du har mottatt prøvepakken, så fremt du har fått opplysninger om angreretten. Opplysningene skal være gitt på en klar og forståelig måte og skal inneholde informasjon om at det foreligger angrerett samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåte for å bruke angreretten. Hvis du ikke har mottatt slike opplysninger om angreretten fra den næringsdrivende, utvides fristen til ett år etter utløpet av den opprinnelige 14-dagersfristen.

Du har angreretten i behold selv om varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde. Selv om angreretten er i behold, kan du imidlertid bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varene som følge av håndteringen av varene.

Er kortet ditt belastet?

Dersom du har blitt belastet for et beløp du ikke har godkjent, bør du ta kontakt med kortutsteder snarest mulig. Kortutsteder er forpliktet til å tilbakeføre beløp som ikke er godkjent med kode eller signatur av kunden. Dersom du har brukt kredittkort, kan du gjøre de samme innsigelsene gjeldende mot banken som du kan mot selskapet. Det samme kan gjelde for debetkort, men ta kontakt med banken din for å forhøre deg om det.

16.07.2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.