Mye skjult reklame i sosiale medier

14.11.2017 — Nytt tilsyn med reklame i sosiale medier viser at Norges største influencere fortsatt merker reklame for dårlig. 18 profiler risikerer sanksjoner hvis det blir avdekket nye lovbrudd.
Bildet viser en mobilskjerm med flere apper på. Facebook og Twitter appen er i særlig fokus

TYDELIG REKLAMEMERKING: Mange av influencerne Forbrukerombudet har undersøkt har stor påvirkningskraft og er svært populære blant barn og unge. Derfor er god og tydelig merking ekstra viktig. FOTO: pexels.com

Forbrukerombudet har i et tilsyn sjekket hvordan 20 av Norges største influencere identifiserer reklameinnlegg i sosiale medier. Vi har blant annet sjekket de største blogg-profilene, og profiler innen sports – og musikkbransjen.

Formålet med tilsynsaksjonen var å undersøke om reklame i sosiale medier tydelig framstår som reklame, i tråd med reglene i markedsføringsloven og vår oppdaterte veileder om reklame i sosiale medier.

– Mange av aktørene vi har undersøkt har stor påvirkningskraft og er svært populære blant barn og unge. Derfor er god og tydelig merking ekstra viktig, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Tilsynet viser at det blir publisert svært mye markedsføring i sosiale medier, og at en stor andel av dette innholdet ikke er merket godt nok som reklame. Samlet avdekket vi brudd på markedsføringsloven i 7 av 10 innlegg som inneholdt reklame.

Uklart og utydelig

– En gjennomgående tendens er at influencerne ikke merker reklameinnlegg på en klar og tydelig måte. I tillegg er det ikke alltid like klart hvilken annonsør de reklamerer for, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Noen merker ikke reklameinnlegg over hodet. Andre plasserer merkingen på en måte som gjør den vanskelig å se, for eksempel ved at den blandes sammen med annen tekst, eller har liten skrift med dårlig kontrast. For omtrent hvert tredje innlegg som inneholdt reklame var det ikke opplyst hvem annonsøren bak markedsføringen var, noe som er et brudd på ehandelsloven. I tillegg ser vi at mange bruker forskjellige og uklare begreper for å identifisere reklame. Aller verst står det til på Snapchat.

– Svært mange ser ut til å glemme at også reklameinnleggene de sender på Snapchat skal merkes som reklame. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig å merke den første snappen, for så å sende titalls reklamesnapper etterpå som ikke er merket, sier Haugseth.

Risikerer sanksjoner

Av de 20 som ble sjekket får 18 beskjed om å endre eller fjerne ulovlig markedsføring så snart som praktisk mulig. Samtidig blir de varslet om at Forbrukerombudet etter nyttår vil sjekke kontoene deres i sosiale medier på nytt. Dersom vi avdekker nye lovbrudd, kan det bli aktuelt å fatte vedtak.

– Det betyr i praksis at veien til økonomiske sanksjoner er kort, sier Haugseth.

God dialog med nettverkene

Bak de mest populære influencerne står det profesjonelle nettverk som kobler annonsørene med influencere. Ombudet har hatt god dialog med nettverkene, som også bidro med innspill da Forbrukerombudet og Medietilsynet utarbeidet veiledere for reklame i sosiale medier. Nettverkene blir også informert om resultatene fra dette tilsynet.

– Nettverkene er tydelige på at de ønsker å følge loven. Det er vi glade for. Vi forventer nå at de følger opp influencerne vi har sjekket i dette tilsynet, og bidrar til at reglene faktisk følges av deres profiler, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

 

 

 

16.02.2018

Invitasjon til seminar – fra Forbrukerombud til Forbrukertilsyn

Forbrukertilsynet har fått nytt navn og nye virkemidler. I den forbindelse inviterer vi advokater, jurister og andre til et halvdagsseminar tirsdag 6. mars 2018 kl. 09.00 – 11.45, Auditoriet i R5, Akersgata 59.