Slik håndterer vi klager

Forbrukertilsynet får rundt 12 000 skriftlige klager i året. Vi håndterer klager på markedsføring og avtalevilkår, og vi mekler i konflikter mellom forbrukere og næringsdrivende.

Klage på markedsføring eller avtalevilkår

Forbrukertilsynet håndhever markedsføringsloven og fører tilsyn med at næringsdrivende følger forbrukervernreglene i blant annet angrerettloven og finansavtaleloven. Tilsynet tar imot klager på ulovlig markedsføring, telefonsalg, uadressert reklame og urimelige vilkår i forbrukerkontrakter.  Forbrukertilsynet mottar svært mange klager, og må prioritere strengt hvilke saker som skal følges opp med næringsdrivende.

Det er derfor ikke sikkert at klagen din vil føre til at vi tar  opp sak med firmaet du klager på. Alle klager blir likevel registrert i arkivet vårt og er med på å danne grunnlag for hvilke saker vi tar opp. Hvis klagen din resulterer i at Forbrukertilsynet tar opp sak, vil du bli orientert om dette.

Se også reglene i forvaltningsloven om frister for offentlig saksbehandling.

Klage på varer eller tjenester

Er du misfornøyd med et produkt eller en tjeneste du har kjøpt av en næringsdrivende, eller en ting du har kjøpt av en privatperson? Hvis du har en konflikt med en selger, kan Forbrukertilsynet mekle i saken din, og hjelpe deg med å løse konflikten.  Næringsdrivende kan også melde saker inn for mekling.

Du finner mer informasjon om hvordan du går fram for å klage på varer eller tjenester i klageguiden vår.

Hvis du har spørsmål om hvilke rettigheter du har når du har kjøpt en vare, eller hvis du trenger juridisk veiledning, kan du kontakte Forbrukerrådet.

Klage på servicen

Dersom du ikke er fornøyd med servicen vår, ber vi om at du tar kontakt med oss.