Sender brev til EU-kommisjonen om Facebook

08.05.2012 — Reklame som havner i Facebook-brukeres newsfeed oppleves av mange som spam. Men på grunn av de sosiale medienes tekniske innretning er det tvil om slike uanmodete reklamehenvendelser er omfattet av definisjonen av elektronisk post, og dermed om de er omfattet av spamforbudet. De nordiske forbrukerombudene tar nå spørsmålet til EU-Kommisjonen.

De nordiske forbrukerombudene sendte den 3. mai ut et fellesnordisk standpunkt til markedsføring via sosiale medier.

Diskusjonen omkring standpunktet reiste et spørsmål om hvorvidt kommersielle henvendelser som vises i brukerens newsfeed – uten at brukeren på forhånd har bedt om dem – er uanmodet elektronisk post. Brukerne får disse henvendelsene når for eksempel andre brukere deler opplysninger fra en næringsdrivende, eller «liker» en bestemt næringsdrivende.

Når det er tvil om dette er uanmodet elektronisk post skyldes det at det etter EUs definisjon, og dermed også etter norsk lov, er et krav om at henvendelsen sendes til brukeren via et offentlig kommunikasjonsnett og lagres i mottagerens terminalutstyr eller i nettet inntil det hentes av mottakeren. Selv om en Facebook-bruker opplever at han eller hun får tilsendt markedsføringsbudskap via elektronisk post, bestrider Facebook at henvendelsene rent faktisk sendes til brukeren.

De nordiske forbrukerombudene har derfor orientert EU-kommissær John Dalli, som er kommissær for helse- og forbrukerpolitikk, om at definisjonen av elektronisk post trolig ikke lengre er oppdatert etter den tekniske utviklingen. Forbrukerombudene har videre oppfordret Kommisjonen til å ta spørsmålet opp i europeisk sammenheng, slik at de europeiske håndhevningsmyndighetene kan drøfte hvordan reglene skal fortolkes.

12.04.2021

TUI må opplyse om rett til refusjon

I sine brev til kunder som har fått pakkereisen avlyst, unnlater reisearrangøren TUI å nevne alle rettighetene kundene har.