18. mai 2021

Rettigheter ved avlyste russearrangementer

Nok en russetid ble preget av korona. Dette førte til at flere arrangementer ble avlyst. I 2020 fikk Forbrukertilsynet inn mange henvendelser som gjaldt manglende tilbakebetaling av billettpris ved avlyste arrangementer. I april gjennomførte derfor tilsynet en kontroll for å undersøke om russens rettigheter ved avlysning av de største russearrangementene overholdes.

Rettigheter ved avlyste russearrangementer

Ved kontrollen registrerte vi at arrangører i stor grad har tilbudt russen pengene tilbake når arrangementer er avlyst. Forbrukertilsynet fant likevel grunn til å ta opp sak med tre aktører for å undersøke hvordan de har kommunisert dette til sine kunder. Forbrukertilsynet ønsket også tilbakemelding på om selskapene faktisk hadde betalt ut refusjon, ettersom noen av aktørene fraskrev seg alt ansvaret for avlysning i sine kjøpsvilkår.
I selskapenes tilbakemelding kommer det fram at alle selskapene har tilbudt refusjon, men at en av aktørene ikke har kommunisert dette direkte til sine kunder. Etter at Forbrukertilsynet tok opp sak har imidlertid selskapet nå sendt ut informasjon om retten til å få pengene tilbake til alle kunder som ikke allerede hadde krevd dette. Selskapet har også utvidet fristen for å fremsette krav om refusjon.

– Det er viktig og bra at de ledende aktørene i markedet tilbyr refusjon for avlyste arrangementer. Dette dreier seg om en ung forbrukergruppe som allerede har betalt mye for arrangementer som ikke kan gjennomføres. Nå oppfordrer vi også resten av bransjen til å gjøre det samme, og at dette blir kommunisert direkte til kundene. Som ung forbruker kan det være krevende å holde oversikt over hvilke rettigheter du har. Da er det viktig at de næringsdrivende gir korrekt og direkte informasjon til sine kunder om retten til refusjon, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Russens rettigheter

Om et arrangement blir avlyst som følge av koronautbruddet, har russen i utgangspunktet rett på pengene tilbake for billetten de har kjøpt. Tilsvarende vil gjelde for andre arrangementer enn russearrangementer. Forbrukertilsynet er imidlertid kjent med at noen arrangører fraskriver seg alt ansvar i kjøpsvilkårene, uansett avlysningsgrunn. En slik ansvarsfraskrivelse vil fort kunne være et urimelig avtalevilkår, som Forbrukertilsynet har adgang til å slå ned på. Forbrukertilsynet vil gjerne ha tips om aktører som har slike vilkår – send oss gjerne tips eller klage om dette slik at vi eventuelt kan følge opp saken.
Dersom den næringsdrivende ikke betaler tilbake det som er betalt for arrangementet, og du har betalt med kort, kan du også ta kontakt med kortutsteder og be om refusjon. Vanligvis vil dette være banken din.