Reklame i sosiale medier

Legger du ut reklame på dine profiler i sosiale medier og på blogg? Sørg for å holde deg innenfor loven!

 

Illustrasjon av god merking av reklame på blogg

Reklame skal utformes og presenteres slik at den tydelig framstår som reklame.

Hva er egentlig reklame?

Reklame og markedsføring er alt som kan være med på å fremme en næringsdrivendes salg av et produkt eller en tjeneste, og som du legger ut fordi du får betalt for det, eller får andre fordeler ved å gjøre det.

Hvordan merke?

Alle skal kunne oppfatte at det er reklame før eller samtidig som de ser det du har lagt ut. Det stilles derfor krav til at det benyttes tydelige formuleringer,  med ord som reklame eller annonse, at merkingen skal ha en fremtredende plassering og at den skal være skrevet med skrift i stor nok størrelse. I tillegg skal det fremgå hvem det reklameres for.

I denne filmen forklares det enkelt hvordan reklame skal merkes i sosiale medier som Facebook, Snapchat og blogg: 

Hvor gjelder disse kravene?

Kravene gjelder for alle sosiale medier som for eksempel blogg, Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat.

Hva med YouTube og videodelingstjenester?

For videodelingstjenester som YouTube gjelder det egne regler for merking av reklame – les mer på Medietilsynets nettsider.

Reglene for merking av reklame i videodelingstjenester forklares også i denne filmen: 

Følg loven!

I tillegg til sosiale medier-profiler, har også annonsører, nettverk og reklamebyråer ansvar for at loven følges. Forbrukertilsynet har hjemmel til å forby ulovlig markedsføring, og kan ilegge overtredelsesgebyr.

 

Mangelfull merking

  • En kartlegging fra Forbrukertilsynet viste at fire av fem av reklameinnleggene sosiale medier-profiler delte på blogg, Instagram, Facebook og Snapchat enten manglet merking eller var mangelfullt merket som reklame.
* Kartleggingen ble gjennomførte høsten 2016 blant 20 av landets største sosiale medier-profiler
12.06.2018

Skjult reklame er fortsatt forbudt

Selv om Vær-varsom-plakaten endres for å «henge med i tiden» vil markedsføringsloven bestå. Skjult reklame er forbudt, og vi kan slå ned på lovbrudd med sanksjoner, skriver Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet

Fagpersoner