Regler for prismerking i butikk

Fant du ikke prisen på varen i butikken, eller er prisen i kassen en annen enn prisen på hyllekanten? Her er reglene for prismerking i butikk.
Bildet viser en frukthylle i en martvarebutikk. Prisene vises ikke på den øverste hyllen.

PRISEN MÅ VÆRE RIKTIG: Det er omdiskutert om man kan kreve varen til hylleprisen. Men butikkene bør likevel yte denne sørvisen.

Prismerking er viktig. Riktig pris er nødvendig for å kunne sammenligne ulike tilbud og gjøre fornuftige valg. Velger man en vare på grunn av lav pris, er det selvfølgelig sterkt villedende dersom prisen gjør et byks når du betaler i kassen.

Slik er reglene

Markedsføringsloven er klar: Varer i butikkene skal prismerkes slik at prisene lett kan ses av forbrukerne. Prisene må være riktige, og prisen på hyllen må være den samme som den man betaler i kassen. I tillegg skal det gis såkalt enhetspris, slik at forbrukerne kan sammenligne prisen på varer uavhengig av pakningsstørrelse.

Forbrukerombudet har opp gjennom årene fått mange klager på at særlig dagligvarebutikker ikke merker varene med pris, eller at prisen på vare eller hylle og i kassen ikke er den samme. Vi har gjennomført tilsyn med en rekke enkeltbutikker, behandlet saker etter henvendelser fra forbrukerne og bedt kjedene følge med på at alle medlemmene følger reglene. Likevel er problemet tilbakevendende. Selv om de fleste butikker følger reglene, er det stadig enkeltbutikker som bryter dem og ikke gir kundene riktige opplysninger.

Verdt å vite:

  • Dersom en vare mangler pris eller merkes med feil pris er det et klart brudd på markedsføringsloven. Forbrukerombudet kan kreve at butikken endrer praksis og gir riktig prisinformasjon i fremtiden.
  • Har man rett til å kjøpe varen til den prisen som varen var merket med? Markedsføringsloven gir ikke slike rettigheter, og det er omdiskutert hvor vidt man har en juridisk rett på annet grunnlag til å kreve å få kjøpe varen til hylleprisen.
  • Butikkene bør likevel la kunden få betale hyllepris. Det er butikken som har gjort feilen, og det vil være meget dårlig sørvis å la dette gå ut over kunden som varsler dem slik at de kan rette feilen.
  • Forbrukerombudet tar gjerne imot klager eller tips når forbrukere oppdager slike feil.
  • Vi vil også gjennomføre flere tilsyn på eget initiativ for å sjekke at butikkene følger loven.

 

16.07.2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.