Prisopplysninger og prismarkedsføring

Forbrukertilsynet fører tilsyn med at næringsdrivende opplyser om pris på en korrekt måte og at salg og prissammenligninger er reelle. Vi slår også ned på villedende prisgarantier og påstander om å være billigst.

Hva gjør vi?

 • Bidrar til at det gis klar og tydelig prismerking på hjemmesider, hyllekanter og i prislister
 • Bidrar til at det oppgis fullstendige priser (totalpris) inkludert alle obligatoriske gebyrer, avgifter og tillegg.
 • Ved tydelige lovbrudd stanser vi salgsmarkedsføring og annen rabattmarkedsføring der avslagene ikke er reelle og det ikke oppgis riktig førpris.
 • Stanser villedende billigst-påstander og kontrollerer at prisgarantier er riktige

Viktig å vite

 • Prismerking:

  Prismerking skal være fullstendig og riktig. Forbrukertilsynet gjennomfører tilsyn i butikker for å sjekke om de oppgir pris på varene og om hyllemerkingen samsvarer med prisen i kassa

 • Prislister:

  Alle tjenestetilbydere må ha prislister på sine hjemmesider. Les prisopplysningsforskriften her.

 • Salgsmarkedsføring:

  Ved salgsmarkedsføring må prisen virkelig være satt ned og førprisen som hovedregel oppgis. Les mer om salgsmarkedsføring og kravene til reell førpris under punkt 3.2 i tilsynets veiledning om prismarkedsføring.

 • Billigstpåstander:

  Det er strenge krav til bruk av billigst-påstander og prisgarantier. Les mer om dette under punkt 5.1 og 5.2 i tilsynets prisveiledning.

 • Veiledende pris:

  Veiledende pris kan sjelden brukes som en sammenligningspris. Les mer om veiledende pris under punkt 4.3 i prisveiledningen.

 • Totalpris:

  Totalpris for en vare eller en tjeneste skal alltid opplyses. Merverdiavgift, miljøgebyr, toll og andre avgifter skal være inkludert i den fullstendige prisen i all markedsføring som retter seg mot forbrukere. For mer informasjon se punkt 2.3 i prisveiledningen.

09.03.2020

Drosjene i Oslo gir ikke pristilbud til forbrukerne

Nesten ingen drosjesjåfører eller drosjesentraler i Oslo gir forbrukerne det pristilbudet de har krav på før de bestiller en drosje.

Fagpersoner