Prisopplysninger for tjenester levert av bilverksteder

Forbrukertilsynet og Norges Bilbransjeforbund har utformet en mal som skal hjelpe bilverkstedene å gi prisinformajon til kundene sine.

Ifølge prisopplysningsforskriften skal alle virksomheter, også bilverksteder, informere kundene om prisen på sine tjenester så langt det er mulig. Det er fordi kundene skal kunne sammenligne ulike tilbud fra verkstedene og få et inntrykk av kostnadene.

 

11.06.2019

Telenor fekk medhald i Marknadsrådet

Forbrukartilsynet meinte Telenor braut reglane om telefonsal når dei ringte reserverte breibandskundar med tilbod om mobilabonnement. Marknadsrådet er ikkje einig i dette, og har no oppheva tilsynets forbodsvedtak .