Vil ha økt valgfrihet ved kjøp av produktpakker

01.04.2011 — Forbrukerombudet har undersøkt forbrukernes valgfrihet ved kjøp av internett, TV og telefoni over en og samme kabel. – Vi ser en rekke mekanismer som gjør det vanskelig for forbrukere å sammenligne og bytte tjenester som tilbys og kjøpes i pakker. Dette må bli enklere, sier forbrukerombud Gry Nergård.
Gry Nergård. Foto

FLERE TILTAK: Forbrukerombud Gry Nergård har flere forslag til hvordan forbrukeren kan få økt valgfrihet.

Stadig flere forbrukere kjøper flere ekomtjenester fra en og samme leverandør, og da særlig pakker som inkluderer TV og internett (f.eks. kjøper en tredjedel internett av husstandens leverandør av TV-signaler). Selv om det kan være greit å kun forholde seg til én tilbyder, er det ikke sikkert at dette er det rimeligste og beste alternativet. Det kan være vanskelig å kjøpe tjenester fra forskjellige tilbydere, f.eks. fordi forbrukeren ikke finner gode alternativer eller fordi han må kjøpe flere tjenester i tillegg til produktet han opprinnelig ønsket.

Forbrukerombudet gjennomførte i 2010 et prosjekt finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om forbrukerutfordringer ved koblingssalg av bredbånd, TV og telefoni. Som ledd i prosjektet undersøkte Forbrukerombudet vilkår og priser hos 11 utvalgte tilbydere av slike produktpakker.

Forbrukerombudet har samtidig deltatt i Sønneland-utvalget, som har utredet valgfriheten på TV-markedet. Utvalget har på oppdrag fra Kulturdepartementet utredet tiltak som kan bedre valgfriheten for TV-seerne.

Hva gjør det vanskelig å bytte?

I Forbrukerombudets utredning trekkes det frem flere mekanismer som kan gjøre det vanskelig for forbrukere å bytte enkelttjenester:

  • Enkelttjenestene har en rekke ulike priselementer, samtidig som forbrukerne tilbys rabatterte pakketilbud. Det kan være svært utfordrende å sammenligne ulike tilbud, særlig å sammenligne pakketilbud med enkelttjenester.
  • Ulike begrensninger i oppsigelsen av enkelttjenester (krav om å ha visse grunntjenester, bindingstider, oppsigelsestider etc.). De undersøkte kabeltvselskapene krever at forbruker har en avtale om TV-tjenester for å få tilgang til internett og telefoni, og fiberselskapene krever en avtale om internettilgang for å få TV og telefoni.
  • Krav om godkjent hardware for å få bruke tjenestene. Kunden må typisk leie eller kjøpe dekodere godkjent av TV-tilbyderen for å se TV. Dekoder godkjent av én tilbyder kan ikke brukes for å få tilgang til TV-signaler fra andre tilbydere. Dette begrenser forbrukerens muligheter til å bytte leverandør av TV-tjenester, både på grunn av kostnadene knyttet til det å bytte dekoder, men også fordi forbruker ikke ønsker å miste eventuelt innhold han har lagret på den.
  • Mange husstander betaler for ekomtjenester over husleia gjennom en kollektivavtale med lang bindingstid. Kollektivavtaler gjør det vanskelig for forbruker å bytte tilbyder både fordi han må betale for tjenestene over husleia selv om han bytter, og fordi det er vanskeligere å sammenligne priser siden mange ikke vet hvor mye de betaler for tjenestene i slike avtaler.

Sammenligning av produktpakker

Forbrukerombudet foreslår flere tiltak for å øke forbrukernes valgfrihet. Et forslag er å lage en informasjonstjeneste der forbrukerne kan sammenligne ulike pakketilbud med hverandre og med enkelttjenester. På telepriser.no kan forbrukere i dag sammenligne priser på blant annet internett og internettelefoni. Verken på TV-området eller for produktpakker finnes det tilsvarende tjeneste. Sønneland-utvalget har foreslått at det bør lages en TV-portal for sammenligning av ulike TV-tilbud og priser.

– Informasjonen i telepriser.no og en eventuell TV-portal bør koordineres slik at forbrukeren også kan sammenligne ulike produktpakker. Dette vil gjøre det enklere for forbrukere å vite om det finnes gode alternativer til kundens nåværende tilbyder, noe som er en forutsetning for å kunne bruke valgfriheten, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Åpne løsninger for TV-tjenester

Forbrukerombudet foreslår også at det settes i gang et arbeid for å sikre at forbrukerne selv kan velge dekodere som kan brukes til å motta TV-signaler fra mange forskjellige tilbydere.

Sønneland-utvalget anbefaler at det tas initiativ til en løsning for å motta TV-tjenester over internett basert på åpen teknologi som er tilgjengelig for alle innholdsleverandører på ikke-diskriminerende vilkår og har et brukervennlig grensesnitt.

– For å sikre forbrukernes valgfrihet er det viktig at det arbeides for tekniske løsninger for overføring av TV-signaler som gjør at forbrukere kan velge mellom ulike dekodere og ikke må bytte dekoder hver gang de bytter TV-tilbyder, understreker Nergård.

Enklere bytte av tilbyder

Både Forbrukerombudet og Sønneland-utvalget skisserer i tillegg andre tiltak som kan gjøre det enklere å bytte tjenestetilbyder.

– Den teknologiske utviklingen burde gi forbrukerne større valgfrihet. Dette forutsetter tiltak som motvirker mekanismer som binder forbrukeren til en enkeltaktør. Gjennomføring av tiltakene fra rapportene vil gjøre det enklere og tryggere å være forbruker på et område der det er utfordrende å ta gode valg, sier forbrukerombud Gry Nergård.

29.10.2020

SATS tilbyr tilbakebetaling for digitalt abonnement

Etter dialog med Forbrukertilsynet tilbyr nå SATS tilbakebetaling for det digitale treningsabonnementet som selskapet satte kundene over på da treningssentrene var stengt. Kompensasjonen vil tilbys de kundene som ikke har brukt det digitale tilbudet, eller som i begrenset grad har benyttet seg av dette.