Skal du også begynne å trene i år? Sjekk våre tips!

04.01.2016 — Planlegger du å begynne å trene på et treningssenter i det nye året? Eller blir det med månedsavgiften til treningssenteret?

Januar er en ny start for mange, og vi er nå inne i en måned hvor mange bestemmer seg for å melde seg inn på et treningssenter eller en treningskjede. Mange treningsavtaler har bindingstid. I disse tilfellene er det særlig viktig å sette seg inn i avtalevilkårene før du skriver under på kontrakten.
Før du inngår medlemsavtalen, bør du i det minste undersøke og ta stilling til følgende

 • Hva koster det å trene, inklusive alle etableringsgebyr, startavgifter etc.?
  Hva er inkludert i denne prisen og har du råd til dette i hele avtaleperioden? Må du betale ekstra for å delta på timer, benytte barnepass e.l.? Husk at du må betale for hele bindingstiden!
 • Krever senteret bindingstid og i tilfelle hvor lang er den?
  Fordi det kan være vanskelig å planlegge langt fram i tid, anbefaler Forbrukerombudet generelt forbrukere til ikke å inngå avtaler med lengre bindingstid enn ett år.
  Kan du ikke akseptere avtalevilkårene til treningssenteret, se etter alternativer i markedet. Flere treningssenter tilbyr avtaler uten bindingstid.
 • Gir senteret prøvetime, prøvemedlemskap eller rett til å avbestille?
  Det kan være lurt å stille dette som vilkår, slik at du unngår å bli bundet til en lang avtale dersom senteret ikke svarer til forventningene dine. Gjør deg i tilfelle kjent med hva som skal til for at du blir bundet til en eventuell avtale.
 • Kan du «fryse» avtalen, dersom du har behov for det? Hva er vilkårene for å «fryse» avtalen?
  Mange treningssenter krever fremlagt sykemelding av lege for å få innvilget søknad om «frysing».
 • Er dette en treningsform som passer for meg?
  Er du usikker, bør du finne ut av dette før du inngår avtale om bindingstid. Husk at dersom du først har skrevet under på en treningskontrakt med bindingstid, vil treningssenteret kreve betaling fra deg i hele bindingstidsperioden, selv om du ikke benytter treningstilbudet deres.
 • Passer åpningstider og treningstilbud for mine behov?
 • Hva skjer når bindingstiden har gått ut?
  Hvordan må du si opp avtalen? Hvor lang oppsigelsestid er det? De fleste treningskontraktene kan sies opp fortløpende etter utløpt bindingstid. Dette betyr at dersom du ønsker å melde deg ut, må du aktivt gjøre det. Å slutte å betale er ikke det samme som å si opp.
 • Har du lest gjennom hele kontrakten nøye?
  Hvis svaret her er nei, risikerer du å skrive under på noe du ikke kan akseptere. Derfor bør du, som alltid ellers, ta deg tid til å lese heile kontrakten nøye. Legg særlig vekt på betalingsregler, fryseregler og oppsigelsesregler. Be om å få et eksemplar av avtalen med deg hjem, slik at du kan lese gjennom vilkårene, før du skriver under.

Finner du vilkår du ikke synes er rimelige, kan du også fortellere dette til ledelsen ved treningssenteret. Om det er mange som etterspør eksempelvis attraktive alternativer til bindingskontrakter eller bedre muligheter til å «fryse» avtalen sin ved behov, vil senteret kanskje endre praksisen i tråd med kundenes ønsker.

God trening!

Forbrukerombudet vurderer standardavtaler på generelt grunnlag. Trenger du hjelp i en konkret tvist, kan du kontakte Forbrukerrådet.

20.02.2020

Klesbransjen må ikke overselge «bærekraftige» klær

Forbrukertilsynet ber kleskjedene unngå å bruke vage og udefinerte ord som «grønn», «bærekraftig» og «etisk» i markedsføringen sin.